Skip to main content
Print Logo
Du använder en äldre webbläsare som vi inte kan stödja fullständigt. Din upplevelse hos oss kan bli mindre optimal på grund av vår fokus på prestation, säkerhet och tillförlitlighet. Överväg att uppgradera din webbläsare om du har problem med användningen av vår hemsida. Mer Information

Våra Försäljningsvillkor

Genom att placera din beställning enas du om följande villkor och betingelser.

I ÖVERVÄGANDE av obligationerna häri uttryckt och för andra bra och värdefulla överväganden, vars mottagande och tillräcklighet härmed bekräftas, avtalas parter av följande:

1. Definitioner

"Avtal" betyder din beställning mottagen av oss och inkorporerar av hänvisning till dessa Villkor och Försäljningsvillkoren.

"tillämplig lag" betyder bolagsordningarna, regleringarna, och andra lagar av alla sorter och natur som antagits och/eller ändrats i någon tillämplig jurisdiktion från tid till tid.

"bullion produkt" betyder den myntade handelsvaran av ren, sällsynt, ädel eller nobel metall som vi nu eller härefter kan komma att erbjuda för salu till köpare i dess ordinära kurs av affär. "Briljant Ocirkulerad" bullion hänvisar till nymyntade ocirkulerade produkter och de med nuvarande årtal, även om dessa kan komma att ha repor, bucklor, fläckar, eller andra missfärgningar, som erhållits under eller efter myntningsprocessen. "Använd" bullion hänvisar till nuvarande eller icke nuvarande års produkter som kan komma att ha repor, bucklor, fläckar eller andra missfärgningar. Värdet av bullion produkter är opåverkat av fysiskt skick.

"affärsdagar" betyder de normala arbetsdagarna måndag till fredag, och inkluderar inte lördagar, söndagar, och andra röda dagar.

"köpare" skall vara individen, företaget, aktiebolaget, kommanditbolaget, partnerskapet, eller annat företag eller förtroendeenhet som handlar bullion av oss (härefter "köpare", "du" eller "er").

"bärare" betyder det relevanta företaget som levererar din(a) beställning(ar). Bäraren kan komma att vara FedEx, UPS, eller annan bärare som kan komma att användas av oss från tid till tid.

"klarläggningstid" innefattar tidsperioden från när din betalning är fullständigt mottagen av oss och när sådan betalning kan verifieras. Löptiden av denna klarläggningstid bestäms beroende på betalningsmetod använd av dig och kan ändras från tid till tid efter vårt gottfinnande. Nuvarande klarläggningstider kan hittas här.

"kreditkortsinformation" betyder kreditkortsnumret, utgångsdatum, CSV och namnet på det gällande kreditkortet angivet av dig.

"marknadsvärde" betyder värdet av en särskild bullion-produkt som fastställs av byteshandeln av densamma på vissa marknader och som är acceptabelt till oss efter vårt egna gottfinnande vid viss tid och datum.

"betalningsmetod" avser de metoder som vi gör tillgängliga för dig att betala din beställning till oss, som kan höra till särskilda villkor och betingelser och kan samt komma att ändras efter vårt eget gottfinnande från tid till tid.

"ITM" betyder Icke-Tillräckliga Medel och framkommer när betalningar görs till oss utan adekvata medel i kontot som instrumentet utnyttjar.

"beställning" betyder din verbala eller elektroniska begäran till oss för en särskild kvantitet av en särskild bullionprodukt för ett särskilt pris vid särskild tid och datum som överenskommet av oss efter vårt eget gottfinnande.

"likvidation" betyder omvandlingen av dina bullionprodukt(er) till pengar, och åtagas av oss i händelsen av en frivillig likvidation (Återköp) eller en ofrivillig likvidation av din beställning.

"marknadsförlust" framkommer när marknadspriset vid tidpunkten av likvidationen är lägre än det originella handelspriset och beräknas av skillnader i marknadsvärden.

"returnerad betalning" refererar till betalningar som dragits tillbaka efter inlämning till oss. Detta kan inkludera, men är inte begränsat till, avbrytning av; checkar, fakturabetalningar och kreditkortsbetalningar.

"säljare" skall vara Silver Gold Bull, dess medlemmar, direktörer, officerare, anställda, agenter, arvingar eller förvärvare (härefter "vi", "oss" eller "vår") som är vederbörligen auktoriserade att handla med bullion.

2. Bullion Marknadspris och Tillgänglighet Förändras Konstant

Parterna härtill enas om att bullionprodukterna som vi erbjuder för försäljning är handelsvaror handlade på varierade marknader, och att marknadspriset och tillgängligheten av sådan bullion ständigt ändras i enlighet med marknadskrafter och tillgång och efterfrågan. Vi reserverar efter gottfinnande diskretionen att sätta försäljnings och återköpsprisen för alla produkter och bullion erbjuden av oss.

3. Placering av Bullion Beställning Skapar Bindande Rättsligt Verkställande Avtal - INGA AVBRYTNINGAR!

Vi är en ledande bullionhandlare i bullionmarknaden och behöver upprätthålla vårt goda namn och konkurrensläge. Som sådan, är vi berättigade och kommer förlita oss på ditt verbala eller elektroniska löfte till att betala oss för din bullionbeställning. I ytterlighet till detta, när du väl placerat en bullionbeställning med oss, antingen över telefon eller genom vår hemsida, skapar du ett bindande rättsligt verkställande avtal till att betala för din beställning av bullionprodukt.

När du väl placerat din beställning, tillåter vi INTE några avbrytningar av dig innan du fullständigt betalat för din beställning. När du väl fullständigt betalat för din beställning, köper vi gladeligen tillbaka dina bullionprodukt(er), i enlighet med Sektion 8 härav.

Genom att acceptera försäljningsvillkoren, så godkänner internationella kunder att tullkontoret av destinationslandet kan komma att kräva information eller dokument från internationella kunder, och det kan komma att tillämpas tullavgifter, importskatter såväl som andra avgifter i enlighet med det landets tillämpliga skattelag. Vissa länder kan komma att kräva en tullmäklare för import, av vilken blir det importörens (kundens) ansvar att hyra. Internationella kunder godkänner ytterligare att sådana tilläggsavgifter kommer att vara deras egna ansvar och inte vårat.

Internationella Kunder uppmuntras till att kontakta sina lokala skattemyndigheter för mer information gällande några och alla tilläggsavgifter som de kan tvingas till att ådra sig vid emottagande av leverans av deras bullion, bullionaccessoarer, diamanter eller smycken.

4. Betalning

Du överenskommer om att du skall lämna in fullständig betalning inom tre (3) affärsdagar och att vi skall emottaga fullständig betalning inom åtta (8) affärsdagar efter placering av beställning genom att använda en eller flera utav våra betalningsmetoder. Sådan betalning måste inkludera det fullständiga beloppet skyldigt till oss, inkluderat men inte begränsat till, betalning för bullion produktens/produkternas, frakt och hanterings, och/eller andra avgifter, som kan komma att tillämpas. Skulle några förseningar eller betalningsomständigheter påträffas, som händer från tid till tid, är det nödvändigt att du kontaktar vår kundtjänst och informerar dem om gällande omständigheter i ordning till att garantera prissättning. Misslyckande till att meddela oss om betalningsförseningar kan resultera i Beställningslikvidering enligt Sektion 9.1.

Alla betalningar måste göras i antingen Amerikanska Dollar, Kanadensiska Dollar, Brittiska Pund, Australiska Dollar eller Euros, som indikerat på din beställning.

Vid inkommande av din fullständiga betalning, kommer vi hålla din betalning och bullionprodukt(er) beställda för klarläggningstiden tillämplig till betalningsmetod(erna) använd av dig. När väl din betalning har verifierats och vid utgång av gällande klarläggningstid, kommer din beställnings frigöras för leverans till dig.

4.1 NSF/ Returnerad Betalning Klarläggande

Kunder är hänvisade till att kontakta vår kundtjänst om några problem uppstår gällande skapade av betalning för utomstående beställningar. Skulle betalningar visa sig vara NSF eller en returnerad betalning, initierad av köparen, adderar vi automatiskt en $25 debitering till kundkontot som en administrations och handläggningsavgift.

5. Beställningsbekräftelse och Faktura

När du väl placerat beställningen, antingen över telefon eller elektroniskt, strävar vi efter att sända dig en bekräftelse och en faktura via E-post av densamma. Vårt misslyckande att sända och/eller ditt misslyckande att mottaga endera eller båda dessa E-postmeddelandena ogiltigförklarar INTE eller i annat fall avbryter fin beställning med oss; du behöver fortfarande betala för din beställning i enlighet med Sektion 4 härav.

Du går med på att ta alla nödvändiga steg, inkluderat men inte begränsat till att uppdatera några adressböcker och/eller justering av spam eller skräp-postfilter, för att försäkra att du kan emottaga E-post från oss i tid, komplettera med bilagor, i främjande av detta Avtal.

6. Kreditkortsinformation för Säker Betalning och Avgifter för Obetalda Beställningar

6.1 Du överenskommer om att tillhandahålla din kreditkortsinformation för att säkerställa din beställnings betalning när du placerar en beställning med oss:

(1) för första gången; och/eller

(2) med ett värde av TVÅTUSEN ($2,000.00) dollar eller högre.

(3) vid placering eller återinförande av beställning efter att ofrivillig likvidation inträffat.

6.2 Vi kommer inte debitera en avgift till ditt kreditkort om du betalar oss i enlighet med Sektion 4 härav. Hur som helst, om du misslyckas med att betala oss i enlighet med Sektion 4, reserverar vi oss rättigheten till ofrivilligt likvidera din beställning, enligt Sektion 9 härav, efter vårt eget gottfinnande, utan några ytterligare notiser till dig och du tillåter här nu att vi inte kräver något tillstånd från dig för att ge effekt till sådan likvidation.

6.3 Där vi likviderar din beställning under Sektion 6.2 härav och värdet mottaget för likvidationen av din beställning är mindre än beloppet du är skyldig till oss för sådan beställning, sådan skillnad i värde skall debiteras till ditt kreditkort i enlighet med kreditkortsinformationen försedd till oss under Sektion 6.1 härav.

7. Beställningsregister och Relaterad Information

Du håller med och bejakar att vi bevarar registren innefattande din beställning och relaterad information för våra syften, inkluderat men inte begränsat till, i ordning till att verifiera villkoren av den beställningen, till bistånd gällande personalträning, för granskning och/eller kontrollsyften, i ordning till att följa med lagar som nu existerar eller bör härefter existera, och/eller för annan orsak rimligt relaterat till våra affärssyften.

8. Återköpspolicy (Frivillig Likvidation)

Vi är alltid intresserad av att köpa och sälja bullionprodukter, Vår Återköpspolicy (även kallad en frivillig likvidation), förser en marknad för din fullständigt betalade produktbeställning av bullion.

När som helst efter att du fullständigt betalat din beställning av bullionprodukt, t.o.m innan vi har fraktat den, kan du välja att sälja tillbaka din beställning av bullionprodukt till oss för marknadsvärdena för återköp vid den tiden. Var god kontakta oss för att diskutera återköpet av din betalade bullionbeställning. Villkoren och betingelserna är tillämpliga till vårt köp av dina bullionprodukter, och dessa kan ändras från tid till tid efter vårt gottfinnande. Hitta mer information här.

9. Ofrivillig Likvidationspolicy

9.1 Obetald beställning

Skulle du misslyckas med att betala för din beställning som krävs enligt Sektion 4 härav, vi reserverar oss rättigheten till att likvidera din beställning för marknadsvärde vid tiden av sådan likvidation, efter vårt eget gottfinnande. Vi har inga skyldigheter till att ta några steg eller avstå från att ta några steg, i ordning till eller i ett försök till att maximera marknadsvärde för din beställning och vi tar inget ansvar för detsamma. Du hålls ansvarig för det fullständiga värdet av din beställning som överenskommits då sådan beställning placerats utav dig. Detta ansvar inkluderar, men är inte begränsat till, din skyldighet till att betala oss skillnaden i värde, i händelsen där marknadsvärdet av din obetalda beställning är lägre än vad du överenskommit om att betala vid tiden av din beställningsplacering. Kreditkortsinformationen som tillhandahålls av dig kommer enligt Sektion 6.1 härav användas av oss för att debitera dig för summor skyldiga till oss i enlighet med Sektion 9.1.

Om marknadsvärdet av din obetalda beställning är högre än du lovat att betala för sådan beställning, förblir sådana vinster vår egendom.

9.2 Multipla Beställningar

I fall där du har placerat fler än en beställning med oss och har betalat för en eller fler utav beställning/beställningarna men också misslyckats med att betala för en eller flera av sådan(a) beställning/beställningar, i enlighet med Sektion 4 härav, försändelse(r) utav betalad(e) beställning/beställningar kan komma att bli hållna efter vårt gottfinnande tills att fullständig betalning är emottagen i enlighet med Sektion 4 för alla beställningar och tillämpade marknadsförluster. Efter vårt eget gottfinnande, kan vi komma till att välja att tillämpa pengarna emottagna utav oss för din(a) betalda beställning/beställningar och/eller bullion-produkten/produkterna innefattande din(a) betalda beställning/beställningar mot betalning(ar) skyldiga till oss på grund av din(a) betalda beställning/beställningar. Om ni, efter utövande av sådan(a) val av oss, fortfarande är skyldig oss någon summa, kan vi komma att, efter vårt eget gottfinnande, ofrivilligt likvidera kvarstående bullion-produkt(er) i kvantiteten krävd av oss, agerandes lämpligt, i ordning till att säkerställa att vi är fullständigt betalade för alla dina beställningar och den tillämpliga marknadsförlusten.

Efter alla dina obetalda beställning(ar) och tillämpade marknadsförluster är betalda till oss, är beställningar eller portioner därav förblir skuld och skyldigt till dig, du kan välja att emottaga leverans av sådana beställning(ar) eller portioner därav så återstående, eller att emottaga betalning i beloppet av marknadsvärdet för detsamma, återbetalas med check.

9.3 Bestämmelser av förluster eller ökningar av värde på hela eller delar av din beställning för syftena av denna Sektion 9 beräknas som skillnaden mellan priset du överenskommit att betala för sådana bullionprodukt(er) vid tiden din beställning blev överenskommen av oss, och marknadsvärdet av detsamma erhållet av oss som vid tiden av likvidation i enlighet med Sektion 9.

9.4 Skulle du önska att återinsätta dina beställning(ar) när ofrivillig likvidation inträffat, kontakta då Kundtjänsten.  Dina Beställning(ar) återinförs till originalpris, eller rådande pris, beroende på vilket som är högst vid tiden av återinsättning. Återinsättning av dina beställning(ar) kommer avfärda tillämpliga utomstående marknadsförluster- Du kommer att behöva ange giltiga kreditkortsdetaljer för denna tjänst, eller placera framtida beställningar med oss i enlighet med Sektion 6.1.

10. Leverans

10. 1 Leveranstid

10. 1.1 Inom fem (5) affärsdagar från när vi tog emot din fullständiga betalning för din beställning (om inte klarläggningstiden till din betalningsmetod överskrider fem (5) affärsdagar, eller om din beställning hör till undantag), packar vi din beställning, med förbehåll till bullionprodukters tillgänglighet. Från tid till tid, kan leveranstiden för din beställning komma att bli försenad av orsak(er), inkluderat men inte begränsat till, reduceringar i vårt inventarium som ett resultat av ökad efterfrågan för särskilda bullionprodukter och/eller det reducerade utbudet tillgängligt detsamma för oss. Vi kommer sträva efter att uppdatera vår hemsida gällande förseningar av särskilda bullionprodukter som kan förekomma från tid till tid. När en produkt eller beställning hör till försenad leveranstid, är denna information inkluderad på vår hemsida och i din orderbekräftelse via E-post.

10.1.2 Om vi inte kunde följa leveranstiden tilldelad till dig under Sektion 10.1.1 härav, vi kommer sträva efter att notifiera dig av densamma så fort som rimligt möjligt. Vid mottagandet av sådant meddelande, kan du välja att:

(1) acceptera den nya leveranstiden tilldelad av oss, som inte ska överskrida ytterligare trettio (30) dagar; eller

(2) efterfråga att vi återköper din beställning i enlighet med Sektion 8 härav.

10.1.3 Om vi inte kan leverera din beställning inom den nya beräknade tiden för leverans under Sektion 10.1. 2(1) härav, då efter denna tid passerat, köper vi tillbaka din bullionbeställning i enlighet med Sektion 8 härav och remitterar betalning till dig för värdet av:

(1) den frivilliga likvidationen; eller

(2) din betalning för din beställning, inkluderat möjliga leveransavgifter betalda av dig, vilket som är störst.

10.2 Kredit för sent mottagande (där tillämpligt endast)

För vårt gottfinnande kan vi komma att tilldela dig en kupong för kostnaden av leveransen om ditt paket är sent. Bestämningen om ett paket är sent bedöms av den relevanta bäraren. Alla utfärdade kuponger härunder skall vara i form och förbehåll till sådana villkor och betingelser som bestäms av oss av vårt gottfinnande.

10.3 Leveransmetod

Vi reserverar oss rättigheten till att ersätta en annan fraktmetod än den du valt för din beställning. I fall där den aktuella fraktmetoden kostar mindre än den fraktmetoden som du har valt kommer vi att utfärda en kupong som du kan använda med oss, med förbehåll för sådana villkor och betingelser som fastställs utav oss efter vårt egna gottfinnande.

10.4 Leveransalternativ

Vi kommer att försäkra det fullständiga värdet av din försändelse till adressen som tillhandahållits när din beställning placerades, eller till en adress accepterad av PayPal. Din signatur krävs för att emottaga leverans. Skulle du välja att omdirigera din beställning till att bli fraktad till någon annan plats och/eller att avstå från signaturkravet, så godkänner du att ådra dig all risk och allt ansvar associerad med sådan beställning.

10.5 Skadade leveranser

En signatur krävs till varje leverans, som indikerar att den mottagna paketet är i acceptabelt skick. Om ditt paket visar tecken för skador, reparationer, eller har öppnad och återförslutits, vägra då att signera samt vägra att acceptera leveransen. Instruera bäraren till att returnera paketet till sändaren, och kontakta oss omedelbart för att rapportera problemet. Acceptering och signering för ett skadat paket undanröjer försäkring, och eventuella förluster eller skador täcks inte.

10.6 Icke levererade leveranser

Om det förväntade leveransdatumet tilldelat av bäraren har överskridits och du fortfarande inte emottagit notifikation, kontakta oss först. Endast leverantören kan initiera ett spår och lösa problemet med bäraren.

11. Reservationsrättigheter

I tillägg till de andra rättigheterna i detta Avtal, reserverar vi oss följande rättigheter till oss själva, att utövas efter vårt egna och absoluta gottfinnande:

11.1 Rättighet till att Vägra Tjänst till Någon

Vi reserverar oss rättigheten att till vem som helst neka tjänst.

Rättighet till att Korrigera Fel i Beställningar

Vi reserverar rättigheten att rätta typografiska eller klerikaliska fel eller utelämnanden av beställningar. Vi anstränger oss optimalt för att notifiera dig om sådana rättelser av din beställning.

11.3 Rättighet till att Avbryta Beställningar

Vi reserverar oss rättigheten att avbryta vilken beställning vid vilken tidpunkt för vilken orsak som helst. Om vi utövar denna rättighet, kommer vi avbryta din beställning, inkluderat leveransen av densamma, och meddela dig och återbetala dig alla pengar som du betalat till oss enligt den beställningen, med avdrag för kostnader och/eller avgifter associerade med avbrytningen av din beställning, som kan tillkomma.

11.4 Rättighet till att Kräva Betalning genom Elektronisk Banköverföring

Vi reserverar oss rättigheten att kräva betalning genom elektronisk banköverföring.

11.5 Rättighet till att Ändra Villkor och Försäljningsvillkor

Vi reserverar oss rättigheten till att ändra villkor och försäljningsvillkor när som helst utan vidare förvarning.

11.6 Rättighet till att Acceptera eller Neka Försenade eller Felaktiga Betalning(ar)

Vi reserverar rättigheten att:

(1) acceptera sena eller annars bristfällig betalning(ar) inkluderat men inte begränsat till likvidationsbetalning(ar); och/eller

(2) neka försenade eller i annat fall otillräckliga betalningar, inkluderat men inte begränsat till likvidationsbetalningar,

när som helst efter vårt egna och absoluta gottfinnande.

(2) Vi reserverar oss härmed rättigheten till att ofrivilligt likvidera, avbryta och/eller återkalla alla beställningar som vi inte är kapabla till att erhålla och/eller verifiera information krävd av oss i enlighet med Sektion 11.10(1) härav.

11.7 Rättighet till att Hålla Betalning

Vi reserverar oss rättigheten att hålla betalningar tills verifierad och avklarad och/eller tills kunden kommunicerat med oss och överlämnat ett giltigt Kreditkort på alla debutbeställningar. Detta görs enbart för förhindrande av bedrägerier och alla innehav tas bort så fort fullständig komplettering är utförd av ovanstående villkor.

11.8 Beräkning av Tidsperiod

Om inte annat uttryckligt angivet häri, skall den första dagen för beräkning av tillämplig tidsperiod vara den första affärsdagen efter placeringen av gällande beställning.

Om den sista dagen av tidsperioden faller på en dag annan än affärsdag, skall den sista dagen av en tidsperiod vara nästkommande affärsdag därpå.

11.9 Allmänt

Tiden skall vara av enligt detta Avtal.

Detta Avtal utgör det fullständiga avtalet mellan parterna härtill och parterna bekräftar och enas om att det inte är några förbund, representationer, garantier, avtal eller betingelser uttryckt eller underförstått, kollateralt eller i annat fall formande av part av eller hursomhelst påverkande eller relaterande till detta Avtal med undantag för uttryckliga fastställningar i detta Avtal.

Detta Avtal kan komma att inte förändras eller korrigeras i någon av dess bestämmelser, bortsett från när sådana ändringar reduceras till skrivning och utförs av parterna.

Inget samtycke eller avstående, uttryckt eller underförstått, av ena eller andra part till eller av någon överträdelse eller försummelse i utförandet av andra part av dess obligationer härunder ska bedömas eller utgöras att vara ett medgivande eller avstående till eller av några andra överträdelser eller försummelser i utförandet av obligationer härunder av sådana parter härunder.   Misslyckande av delen av ena eller andra part att klaga över handlingar av andra part eller att förklara andra part i försummelse, oberoende av hur länge sådana misslyckande fortsätter, inte skall utgöra ett avstående av sådan part av deras rättigheter härunder.

Om något villkor, förbund eller betingelse av detta Avtal eller applikationen därav till ena eller andra part eller omständigheter är ogiltiga eller ogenomförbara i någon omfattning, skall återstående av detta Avtal eller applikation av sådant villkor, förbund eller betingelse till parter eller omständigheter andra än de som till vilka är hållna som ogiltiga eller ogenomförbara inte påverkas därav och varje återstående villkor, förbund eller betingelse av detta Avtal ska vara giltiga och skall vara fullständigt lagenligt genomförbara.

Att nämna i detta Avtal av någon särskild avhjälpning av parter i respekt av en försummelse av andra part utesluter inte den första parten från avhjälpning i respekt därav, oavsett tillgängligt av lag eller i rättvis fodran eller av författning eller uttryckt angivet för detta Avtal.  Ingen avhjälpning skall vara exklusiv eller beroende av annan avhjälpning, men en part kan komma att från tid till tid utöva någon av fler av sådana avhjälpningar generellt eller i kombination, sådana avhjälpningar är kumulativa och inte alternativa.

Detta Avtal skall uthärda till fördelen av och vara bindande på efterträdarna och bestämmelser av bägge parter.

Parterna bekräftar och enas om att betalningar av pengar som krävs till att göras härunder skall göras med Kanadensiska eller Amerikanska betalmedel.

12. Kuponger och Rabatter

Vi kommer, för kampanj och kundbelönings-syften, att periodvis ha kupongkoder tillgängliga för kunders användning på beställningar. Om inget annat är angivet, kommer kuponger att vara giltiga till att det angivna utgångsdatumet eller kvantitetströskeln har blivit mött. Vi reserverar oss rättigheten till att aktivera eller avaktivera nya och existerande kupongkoder, från tid till tid, som vi ser det passar. Skulle kunder ha några bekymmer gällande en specifik kupong är de uppmuntrade till att ringa vårt avgiftsfria nummer och tala med en medlem av vår Kundtjänstpersonal. Alla kuponger och rabatter är prissatta i Kanadensiska dollar och omvandlas till alla andra valutor till rådande marknadsväxelkurser.

13. Bästa Prisgarantin

Vi kommer matcha Kanadensiska konkurrenters annonserade fullständiga pris gällande varenda produkt vi säljer. Fullständigt pris betyder efter att respektive konkurrenters frakt och försäkringskostnader har adderats till listningspriset. Skulle konkurrentens pris fortfarande vara lägre, matchar vi det ända till avrundningen. Tillgängligt för beställningar placerade via telefon endast.

Vi reserverar oss rättigheten att suspendera dess Bästa Prisgaranti under tider av extrema marknadssvängningar och leveransstörningar. Detta görs enbart för att försäkra upprätthållning under tider av annars hög marknadsrisk och ett återupptagande av Bästa Prisgarantin kommer återkomma så fort marknaderna har återgått till dess normala handelstillstånd.

14. Preskriptionsbestämmelser

Alla problem angående beställningar eller konto måste framläggas till oss inom tjugoen (21) dagar från avsändningsdatum. Detta inkluderar, men är inte begränsat till: skadad produkt eller försändelse, försenad leverans, saknade eller felaktiga föremål, kredit eller kuponger för försenade eller kombinerade försändelser.

Specialbeställningar, beställningar med undantag, och förbeställda föremål kvalificerar inte för kuponger eller kredit då vi inte kan ansvara för oförutsedda förseningar från tredje part inkluderat, men inte begränsat till: Myntverk, tillhandahållare, logistikföretag, kunder, o.s.v.

15. Platsbevakningar

Våra platspriser uppdateras varje minut, genom hela dagen, för att reflektera de direkta globala marknaderna. Din bevakning kan utlösas närsomhelst dag som natt. Denna bevakning utgör inte ett låst platspris för köpande eller säljande, inte heller någon rekommendation för handling av något slag. Denna tjänst tillhandahålls endast för informativa syften. Vi garanterar inte noggrannheten eller fullständigheten av informationen genom denna tjänst och den är inte en ersättare för kundens egna övervakning av marknaden. Din karriärplans SMS eller Telefonmeddelande värden kan komma att tillämpas.

Kunden bekräftar att kunden är ensam ansvarig för all övervakning och för all investering och andra beslut baserade därtill.

Det är uttryckligt förstått att, som alla tjänster, är denna tjänst omfattande till förseningar och misslyckanden som är utom vår kontroll. Det kan inte försäkras om att tjänsten kommer fortsätta att drivas eller inte drabbas av felfunktion.

Vi har inget ansvar för några marknadsökningar eller förluster, eller något annat ansvar, som kunden kan komma att ådra, som ett resultat av, eller i anslutning med, tjänsten (vilka alla är kundens egna ansvar).

16. Sekretess och Konfidentialitet

Din personliga information hanteras, bearbetas och förvaras av oss i enlighet med vår Sekretesspolicy.