Print Logo
Du använder en äldre webbläsare som vi inte kan stödja fullständigt. Din upplevelse hos oss kan bli mindre optimal på grund av vår fokus på prestation, säkerhet och tillförlitlighet. Överväg att uppgradera din webbläsare om du har problem med användningen av vår hemsida. Mer Information

Vi värdesätter att hålla din information privat. Vi följer noggranna företagstäckande informationshanteringsmetoder

Integritetspolicy

Genom att tillträda vår hemsida eller placera din beställning med oss så godkänner du följande Sekretesspolicyn

Effektiv från: 29 oktober, 2016.

1. Introduktion

Silver Gold Bull Inc. ("Företaget" eller "Vi") respekterar din sekretess och är engagerade till att skydda den genom vår enlighet med denna policy. Vi är också engagerade till att skydda din sekretess i enlighet med principerna utlagda i applikationslagföringen. Denna policy beskriver typerna av information som vi kan komma att samla från dig eller som du kan komma att tillhandahålla när du besöker hemsidan http://www.silvergoldbull.se (vår "Webbsida") och våra utövningar för insamling, användning, underhåll, skydd, och avslöjande av den informationen. Denna policy hör till information som vi samlar: (a) på denna webbsida; och (b) i E-post, text, och andra elektroniska meddelanden mellan dig och denna webbsidan.

Vänligen läs denna policy noggrant för att förstå våra policys och utövningar gällande din information och hur vi kommer att behandla den. Om du inte överensstämmer med våra policys och utövningar, så är ditt val att inte använda vår Webbsida. Genom att tillträda eller använda denna webbsida eller placera en beställning med oss, så godkänner du denna sekretesspolicyn. Denna policy kan komma att förändras från tid till tid. Din fortsatta användning av denna Webbsida efter att vi gjort ändringar ses som acceptans av de ändringar, så vänligen kontrollera policyn periodiskt för uppdateringar.

Vår webbsida är inte menad för barn under 18 år. Ingen under 18 år kan förse information till Webbsidan. Vi samlar inte in personlig information från barn under 19 år. Om du är under 18, använd eller tillhandahåll inte information till denna webbsidan eller på eller genom några eller någon av dess funktioner, gör inga köp genom webbsidan, använd inte de interaktiva eller allmänna kommentarsfunktionerna av denna hemsida, tillhandahåll heller inte någon information om dig själv till oss.

2. Information Som Vi Samlar Om Dig och Hur Vi Samlar Den

Vi samlar flera typer av information från och om användare av vår webbsida, inkluderat information: (a) av vilken du personligen kan identifieras, såsom namn, postadress, E-postadress, telefonnummer, personnummer, kreditkort, bankkonto och annan finansiell information, leveransadress, faktureringsadress och annan information som kan krävas av tullombud ("personlig information"); (b) som är om dig men som individuellt inte identifierar dig; och/eller (c) om din internetanslutning, utrustningen du använder för att tillträda vår webbsida och användardetaljer.

Vi samlar denna information: (a) direkt från dig när du förser den till oss; (b) automatiskt då du navigerar genom sidan. Information som samlas in automatiskt kan komma att inkludera användardetaljer, IP-adresser, och information insamlad genom cookies, webbsignaler, och andra spårningsteknologier.

Vi kan också komma att samla information försedd av tredje parter, inkluderat men inte begränsat till uppdaterad information på fraktade produkter, som försetts av leverantörer.

3. Information Som Du Tillhandahåller till Oss

Informationen som vi samlar till eller genom vår Webbsida kan komma att inkludera: (a) information som du tillhandahåller genom att fylla i formulär på vår webbsida, inkluderat information försedd vid tiden av registrering till vår hemsida, när du placerar beställning genom vår hemsida, eller när du efterfrågar ytterligare tjänster eller rapporterar ett problem med vår webbsida; (b) uppgifter och kopior av din korrespondens (inkluderat E-postadresser och röstsamtalsdetaljer), om du kontaktar oss; (c) Detaljer av transaktioner du genomför genom vår hemsida och av fullgörandet av dina beställningar, då du kan vara tvungen att förse med finansiell information innan du placerar en beställning genom vår Webbsida.

4. Information Som Vi Samlar Genom Automatiska Datainsamlingsteknologier

Då du navigerar genom och interagerar med vår webbsida, så kan vi komma att använda automatiska datainsamlingsteknologier för att samla särskild information om din utrustning, blädderhandlingar, och mönster, inkluderat: (a) detaljer av dina besök till vår webbsida, inkluderat trafikdata, och andra kommunikationsuppgifter och resurserna som du tillträder och använder på webbsidan; och (b) information om din dator och internetanslutning, inkluderat din IP-adress, driftsystem, och webbläsartyp.

Teknologierna vi använder för denna automatiska datainsamling kan komma att inkludera:

5. Tredjepartsanvändning av cookies och andra spårningsteknologier

Vissa innehåll eller applikationer, inkluderat annonseringar, på webbsidan tjänas av tredje parter, inkluderat annonsörer, tilläggsnätverk och servrar, innehållstillhandahållare, och applikationstillämpare. Dessa tredje parter kan komma att använda cookies eller andra spårningsteknologier för att samla information om dig när du använder vår webbsida. Information som de samlar kan komma att vara associerad med din personliga information eller så kan de komma att samla information, inkluderat personlig information, om dina onlineaktiviteter över tid och över olika webbsidor och andra onlinetjänster. De kan komma att använda denna information för att förse dig med intressebaserad annonsering eller annat målinriktat innehåll.

Vi kontrollerar inte dessa tredjepartsspårningsteknologier eller hur de kan användas. Om du har några frågor om annonsering eller annat målinnehåll, så bör du kontakta den ansvariga tillhandahållaren direkt.

6. Hur Vi Använder Din Information

6.1 Vi använder information som vi samlar om dig eller som du tillhandahåller oss, som inkluderar personlig information: (a) för att förete vår webbsida och dess innehåll till dig; (b) för att förse dig med information, produkter, eller tjänster som du efterfrågar från oss; (c) för att fullfölja andra syften för vilket du förser den; (d) för att utföra och utveckla tjänster, leveranser, betalningar och produkter i anslutning med vår webbsida; (e) för att bära ut våra plikter och genomdriva våra rättigheter som uppkommer från kontrakt införda mellan er och oss, inkluderat för fakturering, insamling, enkel omordning, bokföring, frakt, support och marknadsföring; (f) för att notifiera dig om förändringar till vår webbsida eller andra produkter eller tjänster som vi erbjuder eller förser genom den; (g) för att utveckla vår webbsida och tillhandahålla bättre tjänster; (h) på andra sätt som kan komma att beskriva när du förser information; och (i) för andra syften med ditt medgivande.

Vi kan också komma att använda din information till att kontakta dig angående dina egna och tredje parts gods och tjänster som kan vara av intresse för dig. Om du inte vill att vi använder din information på detta sätt, vänligen kontakta oss via E-postadressen som försetts längst ner i denna policy.

Vi kommer att hålla din personliga information i vår besittning för perioden nödvändig för fullgörandet av våra insamlingssyften, som försetts i Sektion 6 ovan.

7. Överlämnande av din information

Vi kan komma att överlämna aggregerad information om våra användare, och information som inte identifierar någon individ, utan restriktion.

Vi kan komma att avslöja personlig information som vi samlar eller som du tillhandahåller som beskrivs i denna policy: (a) till våra dotterbolag, affiliates och relaterade företag; (b) till avtalsparter, tjänsttillhandahållare, och andra tredjeparter som vi använder för att stödja vår affärsverksamhet, inkluderat, men inte begränsat till firmor för betalningsbearbetning, utveckling, drifter, försäljningar, support, dataanalyser och marknadsföring; (c) till en köpare eller annan efterträdare i händelse av sammanslagning, avyttring, omstrukturering, omorganisering, upplösning, eller annan sälj eller överföring av viss eller all av företagets tillgångar, oavsett om det är ett löpande ärende eller som del av bankrutt, likvidering, eller liknande förfaranden, i vilka personlig information hållen av företaget om våra sajtanvändare är bland tillgångarna överförda; (d) för att fullfölja syftet för vilket du förser det; (e) för andra syften avslöjade av oss när du förser information; eller (f) med ditt medgivande.

Vi kan också komma att avslöja din personliga information: (a) för att vara i enlighet med domstolsbeslut, lag, eller rättslig process, inkluderat till att svara till laglig plikt, statlig eller regulatorisk efterfrågan; (b) för att genomdriva eller tillämpa våra Allmänna Villkor av Försäljning och andra avtal, inkluderat med inte begränsat till för fakturering och insamlingssyften; (c) om vi tror att överlämnande är nödvändigt eller lämpligt för att skydda rättigheterna, egendomen eller säkerheten av företaget, våra kunder, eller andra, inkluderat med inte begränsat till utbyte av information med andra företag och organisationer för syftena av bedrägeriskydd och kredit-riskreduktion.

Du förstår och godkänner att den personliga informationen insamlad kan komma att överföras till tredjeländer, då vissa tredje parter som stöder vår affärsverksamhet kan komma att vara lokaliserade i dessa länder. Vänligen notera att vissa länder kan komma att inte erbjuda samma typ av skydd och sekretess för tillhandahållen personlig information. För några frågor, vänligen kontakta oss via E-postadressen försedd längst ner av denna policy.

På grund av tillämplig lagföring, så kan vi komma att vara tvungna att överlämna personlig information relaterad till köp av produkter genom vår webbsida. Personlig information kommer endast att överlämnas när det är rättsligt nödvändigt och den personliga informationen som överförs kommer endast att omfatta det absolut nödändigaste för enlighet med tillämplig lagstiftning.

8. Val om hur vi använder och överlämnar din information

Vi strävar efter att förse dig med val gällande personlig information som du tillhandahåller oss. Vi har skapat mekanismer för att förse dig med följande kontroll över din information:

9. Dina sekretessrättigheter

Lagföringen kan komma att tillåta vissa användare av vår webbsida att ta tillbaka sitt medgivande till denna sekretesspolicy. För att göra en sådan efterfrågan, vänligen sänd ett E-postmeddelande till adressen försedd längst ner av av denna policy. Vänligen notera att genom att dra tillbaka ditt medgivande till denna sekretesspolicy, så kommer du inte kunna att använda webbsidan, våra tjänster eller placera några beställningar genom webbsidan.

Du kan skicka oss ett E-postmeddelande till adressen försedd längst ner av denna policy för att efterfråga tillgång till, invända, korrigera eller radera personlig information som du har försett till oss, såväl som för att bibehålla restriktion av bearbetning i fallen som kan komma att tillhandahållas av tillämplig lagföring. Hursomhelst, vi reserverar oss rättigheten till att inte tillgodose en efterfrågan gällande att ändra information om vi tror att förändringen skulle kränka någon lag eller rättsligt krav eller orsaka att informationen blir okorrekt.

I fall av icke-observans med våra rättsliga krav och plikter, så har du rättigheten till att lämna in ett klagomål till den tillämpliga dataskyddsmyndigheten.

10. Datasäkerhet

Vi har implementerat åtgärder designade till att säkra din personliga information från oavsiktliga förluster och från oauktoriserad tillgång, användning, alternering, och överlämnande. Alla betalningstransaktioner kommer att krypteras med användning av SSL-teknologi.

Tryggheten och säkerheten av din information beror också på dig. Då vi har gett dig ett lösenord för tillgång till särskilda delar av vår webbsida, så är du ansvarig för att hålla detta lösenord konfidentiellt. Vi kräver att du inte delar ditt lösenord eller användarnamn med någon.

Tyvärr, så är överföringen av information via internet inte helt säker. Hursomhelst, så gör vi vårt bästa för att skydda din personliga information, vi kan inte garantera säkerheten av din personliga information överförd till vår webbsida. Om den inte förses inom den tillämpliga lagföringen, så är överföringar av personlig information på din egen risk.

11. Förändringar till våran Sekretesspolicy

Det är vårt ansvar att lägga upp förändringar som vi gör till vår sekretesspolicy på denna sida. Om vi gör materialförändringar till hur vi behandlar våra användares personliga information, så kommer vi att notifiera dig genom att uppdatera vår Sekretesspolicy på Webbsidan. Alla förändringar kommer automatiskt att bli effektiva efter 30 dagar från uppdatering på hemsidan. Du är ansvarig för att periodiskt besöka vår hemsida och denna sekretesspolicy för att kontrollera om det har skett några förändringar.

12. Kontaktinformation

För att ställa frågor eller kommentera om denna sekretesspolicy och våra sekretessutövningar, kontakta oss på:

eller via vårt telefonnummer:

+46 8 446 85 840
+1 (403) 668 8648