Skip to main content
Print Logo
Du använder en äldre webbläsare som vi inte kan stödja fullständigt. Din upplevelse hos oss kan bli mindre optimal på grund av vår fokus på prestation, säkerhet och tillförlitlighet. Överväg att uppgradera din webbläsare om du har problem med användningen av vår hemsida. Mer Information

Villkor och Handelsbetingelser

Vi är intresserade av att köpa ädelmetaller av dig. När du är redo att sälja eller likvidera en portion av ditt portfolio, sälj till oss. Lär dig mer om det här.

I händelsen av en konflikt mellan denna allmänna informationen och våra Bullion Handelsvillkor, ska Bullion Handelsvillkoren kontrollera.

Bullion Vi Köper

Vi köper inte enbart alla de varierade bullionprodukter vilka vi visar på vår hemsida, utan även många andra former av ädelmetall som inte visas för försäljning. Var god ring oss och berätta om din bullion som du har till salu, så vi kan ge dig en värdering för din bullion, inkluderat om vi är intresserade av att köpa din bullion.

Leveransnotering

När du säljer bullionprodukter till oss är du ansvarig för alla leverans och hanteringskostnader. Vi kan assistera med att göra leveransbestämmelser, hur som helst. Var god ring våra bullionagenter för hjälp. Vissa restriktioner kan tillämpas.

Prissättning / Försäljningsprocess

Vi indikerar försäljningspriser på vår hemsida, men marknadsrörelser kan framkomma hastigare än uppdatering tillåter. Eftersom ädelmetallernas priser ständigt ändras, måste alla beställningar placeras via telefon så att priserna kan låsas i den rådande marknaden. Punktlig leverans är krävd; metaller måste poststämplas eller skeppade inom två dagar efter låsning av ditt pris. Vid bekräftelse av din försäljning till oss, tilldelar vi dig ett bekräftelsenummer. I vissa fall vid tillbakaköp av höga dollarsummor, kan en transaktionsavgift på 10-% krävas vid bokningstiden. Denna avgift kommer returneras med betalning när transaktionen är genomförd. Transaktioner av $50,000.00 eller mer ska godkännas av vår bullionmanager innan slutförning.

E-postbekräftelse och Inköpsorder / Säljare till att Tillåta E-post från Silver Gold Bull

Efter att vi bekräftat din transaktion via telefon, skickar vi en kopia av din inköpsorder via E-post. Misslyckande av att emottaga detta E-postmeddelande gör INTE din transaktion ogiltig och avbryter inte heller din beställning med oss; du är fortfarande obligerad att fullständigt och tidsenligt frakta dina ädelmetaller.

Du ska ta alla nödvändiga steg, inkluderat uppdatera adressböcker och justera spam eller skräppostfilter, för att försäkra att du tidsenligt emottager E-postmeddelanden från oss, komplettera med möjliga bilagor, för att främja detta Avtal.

Avbeställningspolicy

När du säljer dina metaller till oss, ansluter du dig till en bindande kontraktsmässig överenskommelse med oss för dig till att frakta alla de överenskomna ädelmetallerna till oss. Skulle du önska att likvidera ditt byte, eller om du inte fraktar metallerna inom 2 affärsdagar (5 affärsdagar för lagerförsäljningar); kommer vi att avbryta och likvidera din transaktion baserat på den rådande marknadens köppris vid tiden av likvidationen. Du kommer vara ansvarig för möjlig differens vid ökning av marknadspris. (Se Paragraf 11, 'Ofrivillig Likvidation av Din Beställning p.g.a Misslyckande till att Leverera,'häri.)

Kreditkort för att Säkra Prislås / Avgifter för Ofullgjorda Beställningar

Vi kräver din kreditkortsinformation för att säkra prislåsningen av din transaktion. Ditt kreditkort debiteras inte om du fullständigt och tidsenligt fraktar metallerna. Om du misslyckas att fullständigt och tidsenligt leverera, likviderar vi ofrivilligt din transaktion och debiterar ditt kreditkort. (Se Paragraf 11, 'Ofrivillig Likvidation av Din Beställning p.g.a Misslyckande till att Leverera,'häri.)

Rättigheten till att Neka Försenade eller Defekta Paket

Vi reserverar oss rättigheten att neka försenade eller andra defekta paket som inte är i enlighet med villkoren av detta avtal. Alla skadade paket kommer bli nekade leverans och returneras till sändaren för inspektion. Du är ansvarig för ifyllning av försäkringsfordringar som kan vara nödvändiga. Om ditt paket returneras till dig, kommer du behöva kontakta Bullion Departementet för att arrangera en återleverans av föremålen eller likvidation av transaktionen.

Inspektionsrättighet

Vi inspekterar varje paket när det anländer. Om innehållande föremål inte är i samma skick som när representerat av säljaren, reserverar vi oss rättigheten att modifiera eller likvidera transaktionen efter behov. Alla produkter returneras till säljaren om transaktionen likvideras av någon anledning. Vi reserverar oss rättigheten att neka föremål som är skadade eller slitna i överskridning av industriaccepterade standarder. Vi kommer kontakta säljaren genast om diskrepans upptäcks och varje ansträngning görs för att lösa ärendet inom rimlig tid. Vi reserverar oss rättigheten att analysera icke-standard ädelmetallprodukter för renhet. Säljaren är ansvarig för de associerade avgifterna för sådan prövning. Avgifter associerade med transaktioner kan komma till att dras av från den totala överenskomna betalningen som ska betalas av säljaren.

Sekretess och Konfidentialitet

Vi håller alla transaktioner konfidentiella, och rapporterar inte till några tredje parter, förutom för att satisfiera regeringsskatt och pengarapportering krav för handlare under federala regleringar.

Vi är stolta över vår hederliga service och vår integritet på marknadsplatsen. Vi har inga dolda kostnader eller avgifter och vi skulle vilja vara din bullionhandlare i framtiden, och arbeta hårt för att få det till att ske.

Din personliga information hanteras, bearbetas och förvaras av oss i enlighet med vår Sekretesspolicy.


Del II

BULLION HANDELSVILLKOR

Vänligen läs försiktigt - Detta avtal kontrollerar villkor under vilka bullion köps av Silver Gold Bull, INC

MED ÖVERVÄGANDE av följande villkor och betingelser, vars mottagande och tillräcklighet härmed bekräftas, avtalas parter om följande:
 1. Definitioner.

  "Köpare" skall vara Silver Gold Bull, INC, dess medlemmar, direktörer, anställda, agenter, arvingar, (härefter Silver Gold Bull", "Vi", "Oss" eller "Vår") som säljer bullion från säljare. "Säljare" skall vara den individuella, företaget, aktiebolag, aktiebolag partnerskap, partnerskap. eller andra affärsverksamheter, eller förtroendeenheter säljandes bullion till Silver Gold Bull (härefter "Säljare", "Du" eller "Era"). "Bullion" skall vara handelsvaran av ren, sällsynt ädel eller nobel metall, inkluderat med inte begränsat till diverse smycken, mynt, rundor, stänger, bestick, metallskrot, etc., Silver Gold Bull ska nu eller härefter erbjuda att köpa från säljare i vår ordinära kurs av affärer. "Affärsdagar" skall vara de normala arbetsdagarna måndag genom fredag inklusive, förutom veckoslut och federala högtider.
 2. Marknadspriser och Tillgänglighet av Bullion Ändras Konstant / Silver Gold Bull Sätter Bullion Handelspris.

  Parterna enas om att bullionföremålen vi erbjuder till att köpa är handelsvaror handlade på varierade marknader, och att marknadspriser för sådana typer av bullion konstant förändras med tillgång och efterfrågan. Vi ensamma skall sätta handelspriset för bullion för all bullion som vi erbjuder att köpa.
 3. Bullion Handel via Telefon vid Personliga Försäljningar vid Silver Gold Bull's Kontor Endast.

  All handel av bullion gjord av oss skall endast göras via telefon eller personlig försäljning på vårt kontor i Calgary, Alberta. Från tid till tid, kan handelsaktiviteten i bullionmarknaden vara väldigt hög vilket kan interferera med en Säljares förmåga att kontakta oss på telefon för att bedriva handel av bullion. Dock, så ska vi fortsätta att bedriva bullionhandel endast via telefon, eller genom hemsidan. Vi varken accepterar eller bedriver några bulliontransaktioner genom andra alternativ än via telefon och onlineförfrågningar.
 4. Placering av Transaktion Skapar ett Bindande Avtal,

  Parterna enas om att vi är en ledande bullionhandlare i bullionmarknaden med betydande behov att upprätthålla vårt goda namn och konkurrenskraftiga position; och ytterligare att vi med rätt kan förlita oss på gällande det verbala löftet från dig att sälja och slutföra leveransen av din bullion. I ytterlighet till detta, enas parterna om att din placering av en bullion försäljning med oss skapar ett bindande rättsligt drivande avtal i vilket du enas om att sälja din bullion till oss. Du skall därefter inte avbryta transaktioner innan leveransen blivit fullständig.
 5. E-postbekräftelse och Köp Beställning / Försäljare till att tillåta E-post från Silver Gold Bull.

  Efter att du placerat din telefonförsäljning, sänder vi dig en notifikation som bekräftar din försäljning och ett köp via E-post. Misslyckande av dig att emottaga något av dessa ogiltigförklarar eller avbryter INTE din försäljning med oss; du är fortfarande obligerad att fullständigt och i tid leverera din bullion. Du skall ta alla nödvändiga steg, inkluderat uppdatering av adressböcker och justering av spam eller skräppostfilter, för att försäkra att du kan i tid emottaga all E-post från oss, komplettera med bilagor, för främjande av detta Avtal.
 6. Kreditkort till att Säkra Prislåsning / Kostnader för Ouppfyllda Beställningar.

  Vi kräver din kreditkortsinformation för att säkra prislåsningen av din transaktion. Ditt kreditkort debiteras inte om du fullständigt och tidsenligt fraktar metallerna. Om du misslyckas att fullständigt och tidsenligt leverera, likviderar vi ofrivilligt din transaktion och debiterar ditt kreditkort. (Se Paragraf 11, 'Ofrivillig Likvidation av Din Beställning p.g.a Misslyckande till att Leverera,'häri.)
 7. Inspelning av Beställning.

  Du medgiver och enas om att vi kan komma att hålla en inspelning av din försäljningstransaktion till att verifiera villkoren av din försäljning; stöd i utbildningssyfte, auditering, eller kvalitetskontroll; följa lagar som nu existerar eller som kan härefter existera; eller av någon annan orsak rimligt relaterad till rörelsen av handel i bullion.
 8. Betalning.

  Betalning skall vara i Amerikanska eller Kanadensiska medel. Betalning utfärdas till dig via post inom två affärsdagar efter att vi erhållit kvittot av metallerna genom posten eller en tredje-partsbärare. Om du personligen levererar metallen, måste du leverera metallen till oss inom 5 affärsdagar av transaktionen, och betalning kommer då att göras till dig vid leverans. Standardbetalning är gjord med affärscheck postad till adressen du angivit vid tiden av transaktionen. För en ytterligare avgift på $35 kan du begära att vår check skickas till dig via expressbud. En fysisk adress krävs för denna typ av leverans.
 9. Försändelse av Din Bullion.

  Du skall prompt leverera all bullion inom två affärsdagar efter transaktionen, (5 affärsdagar för personliga transaktioner). Paket måste inkomma till vårt kontor icke senare än tio affärsdagar efter transaktionsdatumet. Du är ansvarig för alla kostnader associerade med leveransen av metallerna till oss. Vi är inte ansvariga för förlorade, felskickade, eller skadade paket. Vi rekommenderar att du registrerar och försäkrar ditt paket.
  1. Rättighet att Neka Försenade eller Defekta Paket.

   Vi reserverar oss rättigheten att neka försenade eller defekta paket som inte är i enlighet med villkoren för detta avtal. Paket måste postas inom två affärsdagar och ankomma till oss inte senare än 11 affärsdagar efter transaktionen. Alla skadade paket nekas för leverans och returneras till sändaren för inspektion. Du är ansvarig för fyllande av försäkringsfordringar som kan vara nödvändiga.Om ditt paket returneras till dig, måste du omedelbart kontakta Bullion Departementet för att arrangera en återleverans av föremålen eller likvidering av transaktionen. Misslyckande till att kontakta Bullion departementet för att göra arrangemang kommer resultera att din transaktion ofrivilligt likvideras den 11 affärsdagen efter den originella transaktionen.
  2. Paketering av Bullion för Försändelse.

   Med undantag för lagerleveranser till oss, skall du paketera all metall som fraktas till oss konsistent med våra Paketerings Guidelinjer. Ytterligare, du skall fullt försäkra ditt paket för leverans, och förse oss med en detaljerad fraktsedel som ska inkludera minst en specificerad beskrivning av paketets innehåll, ditt namn och ditt telefonnummer.
  3. USA försändelser.

   Medans normalt Kostnadsfritt av GST, kräver Kanadensiska försändelser dock propra formulär för att klarlägga Kanadensiska Kunder. Som befraktare är du ansvarig för att propert genomföra alla nödvändiga formulär, och förse med möjlig ytterligare dokumentation. Var god kontrollera med din bärare för att försäkra att alla formulär är kompletta och försedda vid tiden för frakt. De Kanadensiska Kundforumen kan hittas genom hemsidan för Kanadensiska Kunder.
 10. Ofrivillig Likvidation av Din Beställning för Misslyckande till Leverans.

  Om du misslyckas att fullständigt och i tid leverera som fastställt häri, skall vi ofrivilligt avbryta och likvidera din bullionförsäljning från och med den 11 affärsdagen efter ditt transaktionsdatum. Vi kommer debitera ditt kreditkort beroende på hur marknaden har ändrats sedan du placerade din beställning. Marknadsförlust eller ökning beräknas som skillnaden mellan det originella köpes priset, och bullion London Fix stängningspris den 11 affärsdagen efter ditt transaktionsdatum.
  1. Om bullionmarknaden har gått upp sedan du placerade din beställning:

   En $50.00 avbokningsavgift; plus marknadsskillnaden för din beställning beräknas vid stängningspriset för din bullion på London Metals Marknadssättning för den 11 affärsdagen efter placering av din beställning.
  2. Om bullionmarknaden gått ner sedan du placerade din beställning:

   En $50.00 avbokningsavgift; och du tar inte fördel från några skillnader i marknadspriset.
 11. Rättighetsreservationer:

  I tillägg till de andra rättigheterna härunder, reserverar vi följande rättigheter till oss själva:
  1. Rättighet att Neka Tjänst till Någon.

   Vi reserverar oss rättigheten att till vem som helst neka tjänst.
  2. Rättighet att Korrigera Felaktiga Beställningar.

   Vi reserverar oss rättigheten att korrigera någon försäljning för uppenbara felaktigheter eller datorrelaterade problem. Vi kommer att göra en optimal ansträngning till att notifiera dig angående korrigering av din beställning.
  3. Rättighet till att Avbryta Väntande Försäljningar.

   Vi reserverar oss rättigheten till att avbryta väntande försäljningar vid vilken tid och av vilken orsak som helst. Om vi utöver denna rättighet, avbryter vi vårt köp av din bullion; vi skall notifiera dig om avbokningen och returnera bullion eller de gällande likvida medlen som du kan ha levererat, med avdrag för eventuella kostnader och avgifter associerade med avbeställningen av din order. För att främja detta, enas du om att omedelbart återbetala pengar som vi kan ha betalat.
  4. Rättighet till att Ändra Bullion Handelsvillkor.

   Vi reserverar oss rättigheten att ändra detta Avtal närsomhelst utan förvarning.
  5. Rättighet till att Hålla Inne Försändelse för Obetalda Multipla Beställningar / Kvittningsrätt.

   I händelsen du placerar multipla köp eller säljbeställningar med oss och inte fullgör gällande beställningar enligt villkoren och betingelserna häri, reserverar vi oss rättigheten att hålla inne försändelse eller betalning av beställningar som har betalats eller levererats av dig, tills att de ouppfyllda beställningarna har blivit avklarade till vår belåtenhet, inkluderat Kvittningsrätten.

   "Kvittningsrätten", skall betyda vår rättighet till att tillämpa kunders betalade beställningars vinningar och/eller produkt emot kunders andra ofullständiga beställningar vinningar och produkt. Om kunden därefter har en nettobalans skyldigt till oss, kan vi därefter ofrivilligt likvidera återstående nettobalans skyldigt som givet häri. Om kunden har en nätbalans återstående för försändelse eller betalning, skall vi frakta återstående parti av beställningen eller sända betalning som givet häri (Paragraf 11, 'Ofrivillig Likvidation av Din Beställning p.g.a Misslyckande till att Leverera').
  6. Rätt att hålla betalning fär utstående dokument och identifikation.

   Vi reserverar oss rättigheten till att hålla betalning av betalmedel om några dokument efterfrågas, inkluderat identifikation,vid tiden av transaktion,är utstående.
 12. Beräkning av Tid.

  Såvida inte andra tidsräknande mekanismer är uttryckligen angivna häri, skall den första dagen för beräkning av tidsperioden vara den den första affärsdagen efter respektive transaktion. Om den sista dagen skall falla på en helg eller federal semesterdag, eller dag då London Metals Market Fixing är stängt, skall den sista dagen flyttas fram till den förstkommande dagen som inte är en helgdag, federal semesterdag, eller dag då London Metals Marknadssättning är stängd.
 13. Kontollerande Lag / Jurisdiktionsort.

  Detta Avtal skall konstrueras efter lagarna av Provinsen Alberta.
 14. Begränsning av Ansvar.

  Vår plikt för bullionförsäljningar skall inte överskrida beloppet vi överenskommit till att handla din bullion. Vi skall inte vara ansvariga för förseningar eller misslyckanden under transmissionen, kvitton eller exekveringar av beställningar, betalningar, leveranser, eller information p.g.a oförmåga eller misslyckande av dator eller kommunikationsutrustning eller faciliteter som är utom utom vår kontroll.
 15. Force Majeure.

  All slags förhindran, försening, eller avbrott i vårt utförande av alla villkor härtill, på grund av strejk, låsningar, arbetstvister, force majeure, oförmåga till att erhålla arbetskraft eller material eller rimliga substitut därav, regeringsrestriktioner, regleringar eller kontroller, suspension i framtida kontrakt av handelsvarors utbyten i handeln av guld, silver, platina eller palladium eller leveransen av handelsvaror som underligger sådana kontrakt, eller försäljares misslyckande eller försening, fientlig regeringshandling, upplopp, civil oordning, eldsvåda eller annat olycksfall, och andra orsaker bortom vår kontroll, skall ursäkta vårt utförande, och förlänga vårt utförande av våra plikter och förpliktelser härunder, för en period jämlik till alla sådana typer av förhindran, försening eller avbrott.
 16. Fullständigt Avtal.

  Detta Avtal konstituerar det fullständiga och slutliga uttrycket av avtalet mellan parterna relaterade till försäljning av bullion, och ersätter alla tidigare eller samtida kontrakt., avtal, överenskommelser och representationer av parterna, antingen oralt eller i skriven form, relaterat till försäljningen av bullion.
 17. Kostnader / Advokatarvoden.

  Om bägge parter skall behålla advokater för att genomdriva rättigheter härunder, ska rådande parter berättigas att återhämta alla skäliga kostnader, expenser, och advokatavgifter.
 18. Friskrivning från Garantier:

  FÖRUTOM FÖR EXPRESSGARANTIER INNEHÅLLANDES HÄR, VI FRISKRIVER ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AV ALLA SORTER OCH NATUR, INKLUDERAT SPECIFIKT DEN UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIN AV SÄLJBARHET OCH DEN UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIN AV LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE SOM FÖRESKRIVS TILL ALLA BULLION FÖRSÄLJNINGAR.
 19. Tilldelning.

  Vi kan komma att tilldela eller överföra några av våra rättigheter, förpliktelser, och ansvarigheter härunder, eller några intressen däri, utan förvarning till dig; till någon entitet kontrollerad av oss. Du kan komma att tilldela eller överföra några av dina rättigheter, förpliktelser och ansvarigheter endast efter skriven förvarning till oss, och försett att du inte skall befrias någon skyldighet under detta Avtal i enlighet med sådan tilldelning eller överförning.
 20. Skriven Modifikation / Dispensklausul.

  Vi reserverar oss rättigheten att modifiera eller ändra villkoren för detta Avtal närsomhelst och utan förvarning. Du skall inte modifiera eller ändra villkoren för detta Avtal annat än tidigare skrivet avtal med oss.
 21. Bindande Effekt.

  Varje bestämmelse av detta Avtal skall vara bindande och gällande till främjandet av parterna härtill och deras respektive arvingar, personliga representanter, efterträdare och övertagare, med förbehåll om alla tider till alla bestämmelser och restriktioner annanstans i detta Avtal. Förutom som uttryckligen angivet häri, inget i detta Avtal är avsett till att konferera med annan person, än parternas härtill och deras respektive arvingar, personliga representanter, efterträdare och övertagare, några rättigheter eller rättsmedel under eller av orsak av detta Avtal.
 22. Plural / Singular och Kön.

  Om inte annan betydelse och avsikt klart och tydligt uppenbarar sig från kontext häri, plural skall inkludera singular, och singular skall inkludera plural; och maskulin, feminin och neutrum ord ska användas omväxlande.
 23. Bildtexter.

  Bildtexterna visade i detta Avtal är för bekvämlighets eller referenssyften endast, och skall inte, på något sätt, utnyttjas till att konstruera omfattningen eller avsikten för någon bestämmelse härav.
 24. Ogiltiga Bestämmelser.

  Om någon bestämmelse av detta Avtal, eller tillämplighet av några sådana bestämmelser till en specifik situation, skall hållas ogiltiga eller ogenomförbara av domstol eller dömande myndighet med behörighet, skall sådan bestämmelse modifieras till den mest minimala utsträckning nödvändigt till att bibehålla avsikt och ändamål för detta Avtal, och att göra den eller dess tillämpning giltig och genomförbar, och giltigheten och genomförbarheten av alla andra bestämmelser utav detta Avtal och alla andra tillämpningar skall inte påverkas därigenom.
 25. Tidsgräns.

  Tided är av största vikt i detta Avtal.