Print Logo
Du använder en äldre webbläsare som vi inte kan stödja fullständigt. Din upplevelse hos oss kan bli mindre optimal på grund av vår fokus på prestation, säkerhet och tillförlitlighet. Överväg att uppgradera din webbläsare om du har problem med användningen av vår hemsida. Mer Information

Villkor

Villkor

Vi är intresserade av att köpa ädelmetall från dig och att sälja ädelmetall till dig. Sälj till oss när du är redo att sälja eller avveckla en del av din portfölj. Köp från oss när du är redo att köpa ädelmetaller för att lägga till din portfölj.

VÄNLIGEN LÄS NOGGRANT: Dessa villkor styr köpet av ädelmetaller från Silver Gold Bull, Inc (“Silver Gold Bull”, “Vi”, “Oss”, eller “Våra”) från säljaren (“Säljare”, “Du”, ”Dig”, ”Ni”, “Din” eller ”Er”, oavsett om det är en individ, ett företag , aktiebolag, handelsbolag eller annan entitet) och försäljningen av ädelmetaller från Silver Gold Bull till köparen (“Köpare”, “Du”, ”Dig”, ”Ni”, “Din” eller ”Er”, beroende på vad sammanhanget kräver). Genom att du erbjuder dig att sälja eller säljer ädelmetaller till Silver Gold Bull eller om du erbjuder dig att köpa eller köper ädelmetall från Silver Gold Bull, oavsett om det är via vår webbsida eller via telefonsamtal till det nummer som specificerats på webbsidan, styrker du att du har rättighet och rättslig förmåga att ingå dessa villkor, har läst, förstått och samtycker till dessa villkor och att dessa villkor utgör ett avtal upprättat av Silver Gold Bull och dig själv, personligen, och/eller i förekommande fall, i uppdrag av den entitet som du säljer eller köper ädelmetaller för, om tillämpligt. Om du inte samtycker till dessa villkor så är du uttryckligen förbjuden att sälja ädelmetaller till Silver Gold Bull, eller att köpa ädelmetaller från Silver Gold Bull och måste upphöra användandet av vår webbsida omedelbart.

Priserna och tillgängligheten på guldmarknaden förändras ständigt / Silver Gold Bull fastställer priserna på ädelmetall

Ädelmetall-varorna som vi köper och erbjuder till salu är råvaror som handlas på olika marknader. Marknadspriset på sådana typer av ädelmetaller förändras därför ständigt i enlighet med marknadskrafterna, utbudet och efterfrågan. Även om vi anger försäljningspriser på vår webbplats kan marknadsrörelser inträffa snabbare än uppdateringar tillåter. Du bekräftar och samtycker till att Silver Gold Bull själva sätter priset på ädelmetaller för all ädelmetall som vi erbjuder oss att köpa, och försäljnings- och återköpspriserna för all ädelmetall som säljs av oss. Eftersom att priserna på ädelmetaller ständigt förändras måste alla anbud att sälja eller avveckla ädelmetaller ske per telefon så att priserna kan låsas in på den rådande marknaden.

Ädelmetall handelsaktivitet

Emellanåt kan handelsverksamheten på marknaden för ädelmetaller vara mycket hög, vilket kan påverka din förmåga att kontakta oss per telefon för att utföra handel med ädelmetaller. Oberoende av handelsvolymen kommer vi att fortsätta att utföra affärer enbart via telefon, eller via vår webbplats. Silver Gold Bull varken accepterar eller genomför några ädelmetall-transaktioner på något annat sätt än via telefon eller via vår webbplats.

Transaktionen skapar ett bindande avtal

Silver Gold Bull är en ledande handlare på ädelmetallmarknaden, det är avgörande för oss att bevara vårt anseende och vår konkurrensställning för att se till att vi kan bibehålla en hög handelsvolym. Av den anledningen erkänner ni och håller med om att vi har rätt att förlita oss på det muntliga löftet från er, eller ert erbjudande, att sälja och slutföra leveransen av er ädelmetall till oss, eller att köpa ädelmetall från oss och betala för er beställning, alltefter omständigheterna. För att främja detta samtycker du till att ditt erbjudande att sälja ädelmetall till oss eller att köpa ädelmetall från oss, och/eller utförandet av en ädelmetallförsäljnings- eller inköpstransaktion med oss, skapar ett förbindande, rättsligt bindande avtal där du går med på att sälja din ädelmetall till oss eller att köpa ädelmetall från oss, beroende på vad som är fallet. Du får därefter inte annullera en ädelmetalltransaktion innan, när det gäller försäljning av ädelmetall till oss, leverans, eller när det gäller köp av ädelmetall från oss, betalning, i sin helhet. Om du har köpt ädelmetall från oss, när du väl har betalat för den inköpta ädelmetallen i sin helhet, kan vi på begäran köpa tillbaka ädelmetallen i enlighet med de "Återköpsvillkor" som anges här.

E-postbekräftelse och inköpsorder / Säljaren ska tillåta e-post från Silver Gold Bull

Efter att vi har bekräftat din transaktion kommer vi att skicka ett e-postmeddelande till dig innehållande en kopia av din beställning som specificerar uppgifterna av din försäljning och vårt inköp, eller ditt inköp och vår försäljning, beroende på vad som är tillämpligt. Ett misslyckande att ta emot e-postmeddelandet från din sida upphäver INTE, eller på något annat sätt avbeställer, din transaktion med oss; du är fortfarande skyldig att frakta din ädelmetall till oss eller betala för ädelmetaller köpta från oss, komplett och i tid.

Du måste vidta alla nödvändiga åtgärder, inklusive uppdatering av din adressbok och justering av dina spam- och skräppostfilter, för att se till att du, i god tid, kan ta emot all e-post från oss, komplett med eventuella bilagor, för att främja dina transaktioner med oss ​​och dessa villkor.

Leverans av ädelmetall

Om du säljer ädelmetall till oss: Ska Du omedelbart skicka all ädelmetall som du har gått med på att sälja till oss inom två arbetsdagar efter inträdet i den berörda transaktionen. Paket skall tas emot av Silver Gold Bull senast tio arbetsdagar efter den berörda transaktionsdagen. Ni ansvarar för alla kostnader i samband med transport av era metaller till oss, vilka kan dras av från intäkterna från er försäljning om ni använder vår fraktetikett. Vi är inte ansvariga för förlorade, feldirigerade eller skadade förpackningar.

Om du köper ädelmetall från oss: Kommer vi att inom fem bankdagar, från när vi får full betalning för din ädelmetallbeställning (såvida inte den clearing-tid som är tillämplig på din betalningsmetod överstiger fem bankdagar, eller om ditt beslut omfattas av undantag), packa din ädelmetall, beroende på tillgången. Det är viktigt att den adress som anges för leveransen är korrekt och att du är tillgänglig för att ta emot sändningen när den är på väg till dig. Då och då kan leveranstiden för din beställning skjutas upp av skäl, inklusive men inte begränsat till minskningar i vårt lager till följd av ökad efterfrågan på vissa ädelmetall-produkter och/eller den minskade tillgången till oss av samma slag. Vi kommer att sträva efter att uppdatera vår webbplats med eventuella förseningar som är tillämpliga på vissa ädelmetall-produkter som kan uppstå då och då, och ta med denna information i e-postbeställningsbekräftelsen/inköpsorder.

Om vi inte kan efterfölja den transporttid som anges ovan kommer vi att sträva efter att underrätta dig om detta så snart som rimligen är möjligt. När du har mottagit ett sådant meddelande kan du välja att: A) acceptera den nya transporttid som delges av oss, denna nya tid får inte överstiga ytterligare trettio dagar, eller b) begära att vi köper tillbaka din beställning enligt "Återköpsvillkor". Om vi inte kan frakta er order inom den nya transporttiden som beräknats, så kommer vi, efter denna nya transporttid, att köpa tillbaka er ädelmetall i enlighet med "Återköpsvillkor", och efterskänka betalningen till er för värdet av a) den frivilliga likvidationen, eller b) er betalning för beställningen, inklusive eventuella avgifter som du betalat, beroende på vilket som är störst.

Om din beställning fraktas eller anländer sent, enligt vårt eget gottfinnande, kan vi ge er en kupong för fraktkostnaden. Varje kupong som så utfärdas skall vara utformad och föremål för de villkor som fastställs av oss enligt vårt eget gottfinnande.

Vi förbehåller oss rätten att ersätta med en annan fraktmetod än den som du valde på din beställning. Om den faktiska fraktmetoden kostar mindre än den som du valde vid beställningstillfället, kommer vi att bistå dig med en kupong för användning hos oss, föremål för de villkor som bestämts av oss ienligt vårt egna gottfinnande. Vi kommer att försäkra det fulla värdet av din transport till den adress som angavs vid beställningstillfället, eller till en adress som PayPal har godtagit, beroende på vad som är tillämpligt.

Om du väljer att omdirigera ordern för att skickas till någon annan plats eller accepteras av någon annan person (lämna hos granne, receptionen, postrummet, vaktmästare osv.), och/eller för att avstå från kravet på underskrift, samtycker du till att ådra dig all risk och skuld som är förbunden med en sådan beställning. Dessutom ska du, om transporten avbryts eller försenas på något sätt, mer än 48 timmar från den förväntade leveransdagen, upplysa oss om detta omedelbart. Vi tar på oss ansvaret för att driva alla anspråk till försäkringsbolaget som tillhandahålls. Du samtycker till att vidta alla rimliga åtgärder för att bistå till leveransens återfinnande genom de interna, försäkringsbolagets, polisens och kurirers utredningar. Biståndet skulle kunna omfatta men är inte begränsat till att fylla i rapporter (inklusive potentiella polisrapporter) och tillhandahålla all nödvändig information som skulle kunna bidra till att återfinna leveransen. Underlåtenhet att samarbeta när det gäller återfinnande kommer att innebära att alla försäkringar upphävs.

Det kommer att lämnas in ett försäkringsanspråk för leveranser som anses ha förlorats eller skadats. När vi gör ett försäkringsanspråk förbehåller vi oss rätten att ersätta era föremål som köpts eller återbetala dessa efter vårt eget gottfinnande.

Avbeställningspolicy

När du bekräftar försäljning av ädelmetall till oss, eller köp av ädelmetall från oss, ingår du i ett bindande avtal med oss att skicka all den överenskomna ädelmetallen till oss, eller att köpa all den överenskomna ädelmetallen från oss, enligt vad som är tillämpligt och KAN EJ AVBRYTA TRANSAKTIONEN. Om du vill likvidera din affär, eller om du säljer ädelmetaller, om du inte fraktar metallen inom två bankdagar (enligt vad som anges i "Transport av Ädelmetall" ovan), kommer vi att avboka och likvidera din transaktion enligt det rådande marknadspriset vid tidpunkten för likvidationen. Du kommer att vara ansvarig för, och debiteras för, eventuella skillnader i händelse av en prisökning på marknaden. (Se "Ofrivillig likvidation av din beställning" för mer detaljer.)

Returpolicy

Vi eftersträvar 100% nöjda kunder, detta är skälet till att vi ger dig möjligheten att returnera alla produkter som du köpt från oss mot butikskredit, återbetalning eller byte, minus eventuell marknadsförlust som kan ha skett till följd av prisförändringar.

Om du inte är nöjd med din beställning, kontakta vårt supportteam ([email protected]) inom två (2) arbetsdagar efter leverans. Vi kan bistå dig med en offert på returfrakt och informera dig om eventuella tillämpliga marknadsförluster på grund av prisförändringar som kommer att dras av från dina intäkter. Efter ditt godkännande kommer vi att utfärda din fraktsedel för retur och när produkten har returnerats till oss kommer vi att gå vidare och utfärda butikskredit, återbetalning eller utbyte enligt överenskommelse.

Alla föremål skall vara i ursprunglig förpackning och ursprungligt skick. Vi förbehåller oss rätten att vägra retur av en produkt som inte rimligen uppfyller dessa villkor. Eventuella avgifter på den ursprungliga ordern återbetalas ej. Du ansvarar för betalningen av returleveransen och försäkringskostnader samt eventuella förluster på marknaden. Du accepterar ansvar för förlust eller skador på dina returnerade föremål om du väljer att skicka ditt paket genom en alternativ metod och/eller oförsäkrat. Icke godkända returer kan komma att vägras och återsändas till avsändaren. Återbetalning till ett kreditkort eller genom PayPal kommer att debiteras en avgift på 4% för lagerjustering. Vi förbehåller oss rätten att utfärda en återbetalning om det inte finns något lämpligt utbyte.

Integritet

För att genomföra din transaktion med Silver Gold Bull kan vi begära att du bistår oss med viss personlig information, inklusive men inte begränsat till ditt förnamn och efternamn, företag, e-postadress, telefonnummer, postadress, faktureringsadress, leveransadress, bosättningsland, kreditkortstyp, kreditkortsnummer, utgångsdatum för kreditkort och säkerhetskod för kreditkort. Dessutom kan vi lagra dokumentering på din inköps- eller försäljningstransaktion med oss för att verifiera villkoren för köp eller försäljning, i träningssyfte, för revision eller kvalitetskontroll, för att följa alla lagar som finns eller kan förekomma, eller av något annat skäl som rimligen kan hänföras till verksamheten av handel med ädelmetall. Din personliga information, inklusive all personlig information som utgör en del av en ädelmetallstransaktion som du gör med oss, hanteras, behandlas och lagras av oss i enlighet med vår policy för integritetsskydd, som härmed införlivas genom hänvisning till dessa villkor.

Du bekräftar härmed och samtycker till följande: a) utförande av en transaktion med Silver Gold Bull innebär att du samtycker till insamling, användning och utlämning av din personliga information i enlighet med dessa villkor och vår policy för integritetsskydd. b) Att du har en skyldighet att se till att den information som du ger oss är sanningsenlig, aktuell, fullständig och korrekt, och c) att Silver Gold Bull, och dess utsedda ombud och representanter, kan kontakta dig via telefon, textmeddelande och via e-post för att verkställa eller underlätta transaktioner med dig.

Betalning

Om du säljer ädelmetall till oss: Betalning sker med amerikansk eller kanadensisk dollar, enligt vad som är tillämpligt för den berörda försäljningsbeställningen. Betalning kommer att skickas till dig via post inom två vardagar från det att vi tagit emot ädelmetallen som du har kommit överens om att sälja till oss, emottagen via post eller tredjeparts speditör. Om du levererar ädelmetallen personligen, måste du leverera den till oss inom fem arbetsdagar från orderdatumet och betalning sker vid leverans. Standardbetalning sker via check, den postas till den adress som du angivit vid ordertillfället. För en ytterligare kostnad på $35 kan du begära att checken skickas till dig via kurir. En fysisk adress krävs för leverans.

Om du köper ädelmetall från oss: Ska du betala för beställningen till fullo inom tre arbetsdagar och betalningen ska erhållas av oss inom åtta arbetsdagar från beställningsdatumet genom en av våra tillåtna betalningsmetoder. Sådana betalningar måste omfatta hela beloppet som du är skyldig, inbegripet men inte begränsat till betalning för ädelmetallprodukten eller produkterna, frakt och hanteringskostnader och alla andra transaktionskostnader som kan vara tillämpliga. Om det uppstår förseningar eller problem med betalning så är du skyldig att kontakta Silver Gold Bull kundtjänst omedelbart för att informera dem om dessa problem för att kunna garantera priser. Underlåtenhet att informera oss om betalningsförseningar kan resultera i likvidering av din beställning i enlighet med vad som beskrivs under "Ofrivillig likvidation av din beställning". All betalning måste ske i USD, CAD, GBP, AUD eller EUR enligt vad som indikeras på den berörda beställningsordern. Vid mottaggande av din betalning i sin helhet, kommer vi att hålla din betalning och dina beställda ädelmetallprodukt eller produkter under den tillämpliga clearingtiden beroende på din betalningsmetod som du använt. När din betalning har blivit verifierad och efter att clearingtiden har utlöpt, kommer ädelmetallprodukten eller produkterna att göras tillgängliga för att fraktas till dig. Om en betalning upptäcks ha otillräckliga betalningsmedel eller om vi blir varslade om en returnerad betalning som initierats av dig kommer vi automatiskt att debitera $25 till ditt konto/beloppet som du är skyldig, som betalning för administrerings- och hanteringsutgifter och du kommer att vara skyldig för betalningen av den.

Vi förbehåller oss rätten, men förpliktar oss inte till, att aktivt rapportera och åtala faktiska och misstänkta bedrägerier. I detta syfte kan vi, efter vårt eget omdöme, kräva ytterligare verifiering från er, till exempel att bekräfta transaktionen över telefon eller annan information. Vi förbehåller oss rätten att ställa in, skjuta upp, vägra att skicka eller återkalla en transaktion eller transport från speditören om det finns misstanke om bedrägeri. Vi samlar in viss information under transaktionsprocessen, inklusive, utan begränsning, information som kommer att användas för att lokalisera och identifiera individer som utför bedrägerier. Om en transaktion misstänks vara falsk förbehåller vi oss rätten, men förpliktar oss inte till, a) att lämna ut all dokumentation till alla rättsvårdande organ och till alla relevanta kreditkortsföretag för bedrägeriutredning, med eller utan fullmakt, och/eller b) samarbeta med relevanta myndigheter för att åtala lagöverträdare i så stor utsträckning som lagen tillåter.

Rätt till inspektion och Avvisning

Om du säljer ädelmetall till oss, inspekterar vi varje paket som du skickar till oss i takt med att det anländer. Vi förbehåller oss rätten att avvisa, ändra eller likvidera den relevanta transaktionen som en följd av: eventuella försenade eller defekta paket, alla paket som du skickat som innehåller föremål som som inte är enligt den beskrivning som angivits vid transaktionstillfället eller som är mer skadade eller slitna än vad som kan förväntas enligt industristandarder, eller paket som av andra skäl inte överensstämmer med dessa villkor. Paket som skickas av dig måste ha poststämplats inom två vardagar och inte komma fram till oss senare än tio vardagar, från det datum då du ingick i transaktionen med oss.

Alla skadade förpackningar som levereras av dig kommer att avslås för leverans och returneras till dig. Om ditt paket returneras till dig, måste du omedelbart kontakta oss för att ordna en återsändning av ädelmetallen eller likvideringen av transaktionen. Om du inte kontakta oss för att vidta åtgärder kommer detta att leda till att er transaktion ofrivilligt likvideras den elfte vardagen efter den dag då transaktionen ägde rum.

Vi kommer att kontakta er omedelbart om eventuella avvikelser upptäcks vid inspektion av alla paket som skickas av er, och ingen möda kommer att sparas för att lösa ärendet i god tid. Vi förbehåller oss rätten att få alla icke-standardiserade ädelmetallprodukter som transporteras av er analyserade för renhet. Du ansvarar för de tillkommande avgifterna för sådana tester. Avgifter som är knutna till en transaktion kan dras av från den totala överenskomna betalning som ska betalas till dig enligt den berörda inköpsordern.

Förpackning av ädelmetall för leverans av dig

Om du säljer ädelmetall till oss, förutom direktleveranser till oss i person, ska du paketera all metall som skickas till oss i enlighet med våra riktlinjer för paketering (som är en del av de transportinstruktioner och den information om fraktsedel som lämnas till dig för att hjälpa till vid transport av ädelmetall till oss). Du ska dessutom försäkra ditt paket för leverans till fullo och bistå oss med en detaljerad packsedel som i alla fall måste innehålla en specificerad lista över paketets innehåll, ditt namn, full postadress och ditt telefonnummer.

Internationell frakt

Om ni säljer ädelmetall till oss, observera att sändningar till Kanada kräver att lämpliga formulär förbereds för att göra det möjligt för paketet att gå igenom tullen vid Kanadas gränsbevakningsmyndighet. Som avsändare är du ansvarig för att på lämpligt sätt fylla i alla de formulär som vi behöver för att hjälpa till med transport och tillhandahålla all ytterligare dokumentation som kan begäras.

Om du köper ädelmetall från oss, godtar du att tullen i destinationslandet kan kräva information eller dokument från internationella kunder och kan komma att ta betalt för tullavgifter, importavgifter, skatter så väl som andra avgifter i enlighet med det berörda landets tillämpliga skattelagar. Visa länder kan kräva användning av ett tullombud för import, vilket vore importörens (ditt) ansvar att anställa. Du godtar dessutom att alla sådana tillkommande kostnader är ditt egna ansvar och inte vårt. Du uppmanas att kontakta din lokala skatteauktoritet för mer information gällande alla kostnader som du kan krävas att betala vid mottagande av ädelmetall.

Återköpsvillkor

Om du köper ädelmetall från oss, kan du när som helst efter att du har betalat för din beställning till fullo, till och med före det att vi har skickat iväg leveransen till dig, välja att sälja tillbaka ädelmetallen till oss till det rådande marknadspriset som gäller för återköp just då. Vänligen kontakta oss för att diskutera återköpet av din betalda beställning av ädelmetall. Villkoren gäller för vårt köp av dina ädelmetall varor och dessa kan komma att justeras då och då efter vårt egna omdöme. Läs mer om detta här.

Ofrivillig likvidation av din beställning

Om du säljer ädelmetall till oss: Som beskrivits tidigare i dessa villkor, om du inte levererar ädelmetallen som du har gått med på att sälja till oss till fullo och i tid, kommer vi att ofrivilligt avbryta och likvidera din ädelmetallförsäljning på den elfte vardagen följande ditt transaktionsdatum. Ett komplett köp har inträffat då vi erhållit ädelmetallen (när det gäller inköp av ädelmetall av oss) eller då vi erhållit betalningen från dig i vårt bankkonto (när det gäller försäljning av ädelmetall av oss).

I sådana fall kommer vi att debitera ditt kreditkort för värdet av köpet, sådana belopp kommer att bero på eventuella marknadsförluster som beräknats mellan transaktionsdatumet och tiden för utebliven betalning eller likvidering. Marknadsförlust eller vinst beräknas som differensen mellan det ursprungliga beställningspriset och ädelmetallens värde enligt London Fix stängningspris på den elfte vardagen efter ditt transaktionsdatum.

Om ädelmetallsmarknaden har stigit sedan du gjorde din beställning kommer du att debiteras följande:

En 50.00 avbokningsavgift; plus marknadsskillnaden för din beställning beräknas vid stängningspriset för din ädelmetall på London Metals Marknadssättning för den 11 vardagen efter att du placerade din beställning.

Om ädelmetallsmarknaden har sjunkit sedan du gjorde din beställning kommer du att debiteras följande:

En 50.00 avbokningsavgift; och du tar inte fördel från några skillnader i marknadspriset.

Om du köper ädelmetall från oss: Skulle du inte betala för din beställning som krävs enligt dessa villkor, förbehåller vi oss rätten att likvidera din beställning till marknadsvärde vid tidpunkten för en sådan likvidation, enligt vårt eget gottfinnande. Vi har ingen skyldighet att ta steg eller att undvika att ta steg för att försöka maximera marknadsvärdet för din order och vi tar inget ansvar för detta. Du förblir ansvarig för det fulla värdet av din beställning vid beställningstillfället som bekräftades genom en orderbekräftelse. Detta ansvar inkluderar, men är inte begränsat till, ditt ansvar att betala oss skillnaden i värde i det fall att marknadsvärdet på din obetalda order är mindre än vad du gick med på att betala vid beställningstillfället. Kreditkortsuppgifterna som du uppgav kommer att användas för att debitera belopp som du är skyldig i enlighet med villkoren under "Ofrivillig likvidation av din beställning". Om marknadsvärdet för din obetalda beställning är större än vad du lovat att betala för beställningen i fråga, kommer alla sådana vinster att tillhöra Silver Gold Bull.

Om du har placerat mer än en beställning med oss och har betalat för en eller fler av dina beställningar men ej har betalat för en eller fler av dina beställningar, i enlighet med dessa villkor, kan leverans av de betalda beställningarna fördröjas. Efter vårt egna godtycke, kan vi välja att använda pengarna som vi mottagit för din betalda beställning och/eller ädelmetallprodukterna som din betalda beställning består utav som betalning för utestående skuld till oss som uppstått till följd av din obetalda beställning eller beställningar. Om du fortfarande är skyldig oss pengar efter att vi utfört sådana åtgärder, kan vi, efter vårt eget gottfinnande, ofrivilligt likvidera resterande ädelmetallprodukter i den kvantitet som behövs av oss, rimligt agerande för att se till att vi blir betalda till fullo för alla dina beställningar och relevant marknadsförlust.

Fastställandet av förlust eller vinst på hela eller delar av din beställning enligt detta avsnitt beräknas som skillnaden mellan det pris som du gick med på att betala för de berörda ädelmetallföremålen vid tidpunkten då beställningen avtalades med oss, och det marknadsvärdet för dessa som vi erhöll vid tidpunkten för likvidationen.

Om du vill återinsätta din order efter det att en ofrivillig likvidation har ägt rum, kontakta Silver Gold Bull kundtjänst. Er beställning eller beställningar kommer att återinföras enligt den ursprungliga prissättningen eller rådande prissättning, beroende på vilket som är högre vid tidpunkten för återinsättningen. Återinsättande av en beställning eller beställningar innebär avkall från eventuell utestående förlust av marknadsvärde. Du kommer dock att vara skyldig att tillhandahålla giltiga kreditkortsuppgifter för denna tjänst om de inte redan har tillhandahållits.

Förbehåll för rättigheter

Utöver andra eventuella rättigheter Silver Gold Bull kan ha i enlighet med dessa villkor förbehåller vi oss uttryckligen följande rättigheter:

Rätten att neka någon service

Vi förbehåller oss rätten att neka någon service, av vilken anledning som helst, efter vårt eget gottfinnande.

Rätt att tillrättalägga felaktiga beställningar

Vi förbehåller oss rätten att korrigera uppenbara fel eller datorrelaterade problem vid alla försäljningar eller inköp, oavsett om felet är vårt eget eller ej. Vi kommer att göra en gedigen ansträngning för att meddela dig om rättelse av din beställning utan dröjsmål.

Rätt att upphäva en pågående transaktion

Vi förbehåller oss rätten att häva pågående transaktioner när som helst, av vilken anledning som helst. Om vi utövar denna rättighet, ska vi häva vårt inköp av din ädelmetall eller ditt inköp av vår ädelmetall, informera dig om hävningen och (a) om du har sålt ädelmetall till oss, returnera all ädelmetall eller det rådande monetära värdet som du har levererat, minus de kostnader och avgifter förknippade med hävandet av din beställning. För att främja detta samtycker du till att omedelbart återlämna och återbetala de medel som vi kan ha betalat; eller (b) om du har köpt ädelmetall från oss, återbetalar vi den summan som du har betalat oss för den berörda beställningen, minus de kostnader och avgifter förknippade med hävandet av din beställning, enligt vad som är tillämpligt.

Rätten att kräva betalning genom banköverföring

Om du köper ädelmetall från oss förbehåller vi oss rätten att begära betalning via banköverföring.

Rätt att neka transport för icke betalda flerfaldiga Beställningar / Rätt till Utjämning

I det fall att du placerar fler än en beställning med oss och inte fullföljer dessa beställningar i enlighet med dessa villkor förbehåller vi oss rätten att neka leverans eller betalning av de beställningar som har blivit betalda eller levererade från dig, tills dess att de ofullföljda beställningarna har blivit åtgärdade till vår tillfredsställelse, inkluderande rätten till utjämning.

"Rätten till utjämning", som används i dessa villkor, ska innebära vår rätt att tillämpa eventuella intäkter från varje betald beställning och/eller produkt mot någon av dina andra ouppfyllda beställningar och produkt. Om du därefter har en nettofordran som du är skyldig oss, kan vi därefter ofrivilligt likvidera den återstående skulden i enlighet med dessa villkor. Om du har ett återstående saldo för transport eller betalning ska vi sända den återstående delen av beställningen eller skicka betalningen i enlighet med dessa villkor.

Rätt att hålla inne betalningar på grund av uteblivna dokument och identifikation

Vi förbehåller oss rätten att undanhålla betalning till dig, eller att ofrivilligt likvidera, annullera eller återkalla en transaktion, om något av de dokument som begärts, inklusive utan begränsning, identifikation, är uteblivande vid tidpunkten för den berörda transaktionen eller när vi begär det.

Rätten att acceptera eller avvisa försenade eller ofullständig betalning

Om du köper ädelmetall från oss förbehåller vi oss rätten att a) acceptera eventuella försenade eller på annat sätt bristfälliga betalningar, inklusive men inte begränsat till en eller flera likvidbetalningar, och/eller b) avvisa alla försenade eller på annat sätt bristfälliga betalningar, inklusive men inte begränsade till en eller flera likvidationsinbetalningar, när som helst enligt vårt eget gottfinnande.

Rätten att hålla inne betalning

Om du köper ädelmetall från oss förbehåller vi oss rätten att hålla inne alla betalningar som vi tar emot från er till dess att de kontrollerats och clearas och/eller ni har meddelat oss och lämnat in giltig kreditkortsinformation. Vi noterar att detta endast sker i syfte att förebygga bedrägerier, och alla begränsningar tas bort omedelbart efter det att ovanstående villkor har uppfyllts.

Beräkning av tid

Om inget annat uttryckligen specificerats i dessa villkor, är en första dagen för beräkning av en tidsperiod den första vardagen följande dagen då den berörda transaktionen inleddes. Om den sista dagen av en tidsperiod skulle infalla på en helg eller en allmän helgdag, eller på en dag då London Fix är stängd, kommer den sista dagen att skjutas upp till den förstkommande dagen som inte är en helgdag, en allmän helgdag eller en dag då London Fix är stängd.

Prisbevakningsservice

Våra priser uppdateras var sextionde sekund, dygnet runt, för att spegla de globala marknaderna live. Därefter, om du har valt att ta emot prisbevakningar, kan din bevakning ge utslag när som helst dag eller natt. Denna bevakning innebär inte ett låst pris för köp eller försäljning eller någon typ av rekommendation för åtgärder av något slag. Denna tjänst tillhandahålls enbart i informationssyfte. Vi garanterar inte att uppgifterna är korrekt eller fullständiga genom denna tjänst och det är inte en ersättning för er egen övervakning av marknaden. Du erkänner att du ensam är ansvarig för all övervakning och för alla investeringar och andra beslut som grundar sig på detta, och att vi inte har något ansvar för någon marknadsvinst eller förlust, eller något annat ansvar, som du kan ådra dig som ett resultat av eller i samband med prisbevakningstjänsten.

I likhet med alla tjänster är det uttryckligen underförstått att prisbevakningstjänsten påverkas av förseningar och brister som är bortom vår kontroll. Vi har ingen försäkran om att denna tjänst kommer att vara i ständig drift och att den inte heller kommer att drabbas av något fel. Din telefonoperatörs kostnader för mottagande av sms eller telefonmeddelanden kan komma att tillämpas om du tar emot sådana bevakningar.

Bästa Prisgarantin

Vi kommer att matcha alla ansedda konkurrenters annonserade pris på alla produkter vi säljer. All-in prismärkning innebär priset efter det att konkurrentens frakt- och försäkringskostnader har lagts till det angivna priset. Om konkurrentens pris fortfarande är lägre, kommer vi att matcha det till fullo. Denna garanti finns endast tillgänglig på beställningar för att köpa ädelmetall från oss, som placerats via telefon.

Vi förbehåller oss rätten att upphäva denna garantin under tider med hög volatilitet på marknaden och/eller vid problem med utbudet, för att försäkra hållbarhet under tider med stora risker på marknaden. Ett återupptagande av denna garanti kommer att införas efter det att marknaden återgått till normal handelsaktivitet.

Kuponger och rabatter

Vi kommer, i syfte av marknadsförings- eller kundbelöningssyfte, tidvis att ha kupongkodertillgängliga för användning av dig vid beställningar som du eventuellt placerar med oss. Om inget annat anges ska en sådan kupong vara giltig fram till dess att det angivna sista förbrukningsdatumet eller den tillåtna kvantiteten har uppfyllts. Vi förbehåller oss rätten att aktivera och avaktivera nya och befintliga kupongkoder, då och då, enligt vårt eget gottfinnande. Om du har farhågor om en särskild kupong uppmanas du att ringa oss och tala med en medlem av vårt kundtjänstteam. Alla kuponger och rabatter prissätts i US-dollar och ingen omräkning är tillgänglig.

Tillämplig lag och tvistlösning

Dessa villkor och eventuella tvister som uppkommer nedan ska regleras av och tolkas i enlighet med lagstiftningen i provinsen Alberta och Kanadas federala lagar.

I den mån det är tillåtet enligt tillämplig lag avstår ni härmed uttryckligen från rätten till en rättegång med jury i ett förfarande eller en rättstvist mot Silver Gold Bull gällande dessa villkor. Oberoende av detta kommer Silver Gold Bull att ha rätt att ansöka om föreläggande eller annan skälig rättviseåtgärd i valfri regional, statlig eller federal domstol som kan vara nödvändig för att tillämpa dessa villkor eller förhindra att en tredje parts rättigheter kränks. I händelse av att en rättviseåtgärd samtycker du härmed oåterkalleligen till en sådan domstols domsrätt och avstår från att göra invändningar mot dennes domsrätt.

GENOM ATT DU INGÅR I DESSA VILLKOR, AVSTÅR DU OÅTERKALLELIGEN ALL RÄTT DU SKULLE KUNNA HA TILL ATT INGÅ I EN GRUPPTALAN FÖR SKADESTÅNDSANSPRÅK , ELLER LIKNANDE, TILLSAMMANS MED ANDRA. ALLA ANSPRÅK SOM UPPKOMMER TILL FÖLJD ELLER I ANSLUTNING TILL DESSA VILLKOR MÅSTE FÖRAS INDIVIDUELLT.

Du erkänner vidare och samtycker att, oavsett statut eller lag, varje stämningsansökan eller motsvarande handling som du kan ha som uppkom av, eller i samband med, en transaktion som avses i detta avtal måste lämnas in inom ett kalenderår, efter det att ett sådant yrkande eller talan väckts, om inte preskriberas det för evigt.

Begränsning av ansvar

Vårt ansvar för köp eller försäljning av ädelmetall får inte överstiga det inköpspris som vi gick med på att betala för köp av din ädelmetall, eller det försäljningspris till vilket vi gick med på att sälja ädelmetall till dig, beroende på vad som är tillämpligt. VI SKA PÅ INGET VIS ANSVARA FÖR INDIREKTA, OAVSIKTLIGA, BESTRAFFANDE, EXEMPLARISKA ELLER BETYDANDE SKADOR, ÄVEN OM VI HAR BLIVIT MEDDELADE OM MÖJLIGHETEN FÖR DESSA SKADOR, OCH KOMMER INTE ATT ANSVARA FÖR NÅGRA FÖRSENINGAR ELLER FEL VID ÖVERFÖRING, MOTTAGNING ELLER UTFÖRANDE AV BESTÄLLNINGAR, BETALNINGAR, LEVERANSER, ELLER INFORMATION PÅ GRUND AV BRISTANDE KAPACITET ELLER FEL HOS DATOR- ELLER KOMMUNIKATIONSUTRUSTNING ELLER ANLÄGGNINGAR, ELLER FÖR NÅGON ANNAN ANLEDNING SOM ÄR BORTOM VÅR KONTROLL.

Vissa jurisdiktioner tillåter inte uteslutning eller begränsning av skadestånd. Om din jurisdiktion inte tillåter uteslutning eller begränsning av skadestånd bör du söka juridisk rådgivning för att förstå dina rättigheter enligt tillämplig lag.

Skadestånd

Du förbinder dig att gottgöra och försvara och hålla Silver Gold Bull, och dess moderbolag, dotterbolag, samarbetspartners, tjänstemän, direktörer, agenter, anställda, licensgivare, medlemmar och aktieägare, skadelösa från alla och alla fordringar, kostnader, skulder, förluster, handlingar, skadestånd eller krav, inbegripet utan begränsning av skäliga arvoden, som görs av en tredje part direkt eller indirekt i samband med eller på grund av: (a) innehåll eller information som du överlämnar eller förvärvar genom de transaktioner, produkter och/eller tjänster som avses i dessa villkor (b) ditt användande, köp, och/eller försäljning av produkterna och/eller tjänsterna som avses i dessa villkor (c) din överträdelse av dessa villkor (d) din kränkning av någon annans rättigheter (e) ditt brytande av någon representation eller garanti som du gett Silver Gold Bull, eller (g) ditt misslyckande att utföra dina förpliktelser i enlighet med dessa villkor.Om du är skyldig att tillhandahålla skadeersättning enligt denna bestämmelse, kan Silver Gold Bull, enligt vårt eget gottfinnande, kontrollera åtgärden av alla anspråk som sker på din egna kostnad. Utan begränsning av det föregående kan du inte förlika, kompromissa eller på något annat sätt göra dig av med något anspråk utan Silver Gold Bulls samtycke.

Force Majeure

Varje form av förhindrande, försening eller avbrott i genomförandet av dessa villkor för köp eller försäljning på grund av strejker, lockouter, arbetstvister, högre hand, oförmåga att förskaffa arbetskraft eller material eller rimliga ersättningar till sådana, statliga restriktioner, bestämmelser eller kontroller, avstängningen av råvarubörser för handel med guld, silver, platina eller palladium terminskontrakt eller leverans av de råvaror som ligger till grund för sådana kontrakt, eller fel eller försening hos leverantörer, fiende eller fientlig regeringsåtgärd, uppror, upplopp, oroligheter, brand eller annan olycka, pandemi, och andra orsaker som ligger bortom vår kontroll, ska ursäkta vårt utförande, och förlänga vårt utförande och våra plikter och vårt ansvar nedan, under en period som är lika med de förhindrande åtgärderna, förseningarna eller avbrotten. SILVER GOLD BULL KOMMER INTE ATT HA NÅGOT ANSVAR GENTEMOT DIG, OAVSETT I KONTRAKT, GARANTI, SKADESTÅND (INKLUSIVE FÖRSUMMELSE), ELLER NÅGON ANNAN FORM AV ANSVAR, FÖR MISSLYCKANDE ATT GENOMFÖRA SITT ÅTAGANDE UNDER DESSA VILLKOR I DE FALL DÄR SÅDANA FEL ÄR RESULTATEN AV EN FORCE MAJEURE-HÄNDELSE.

Totalt samförstånd

Dessa villkor, tillsammans med integritetspolicyn och alla berörda inköpsorders, utgör det fullständiga och slutgiltiga uttrycket av avtalet mellan dig och Silver Gold Bull med hänsyn till försäljning och/eller köp av ädelmetall, och ersätter alla tidigare eller samtida kontrakt, överenskommelser, samförstånd och representationer, såväl muntlig som skriftlig, berörande försäljningen och/eller inköp av ädelmetall.

Kostnader/Advokatkostnader

Om vi är behöver införskaffa en advokat för att genomdriva våra rättigheter här nedan, har vi rätt att kräva tillbaka alla rimliga kostnader, utgifter och advokatarvoden i den händelse som vi vinner i sådana åtgärder.

Friskrivning från garantier

Alla investeringar, inklusive mynt och ädelmetaller, medför en viss grad av risk och påverkas av ett stort antal ekonomiska faktorer, som alla ligger bortom vår kontroll. Du är ansvarig för sådana risker, inklusive men inte enbart, marknadsvolatilitet och oförmåga att likvidera ädelmetallprodukter till ett godtagbart pris eller överhuvudtaget. Du styrker att du har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att fatta välgrundade finansiella beslut och att Silver Gold Bull inte utfärdar någon rekommendation om köp och/eller försäljning av ädelmetall.

SILVER GOLD BULL GER INGA GARANTIER NÄR DET GÄLLER KÖP ELLER FÖRSÄLJNING AV ÄDELMETALL UTÖVER DE SPECIFIKA GARANTIER SOM OMNÄMNS I DESSA VILLKOR, OCH NEKAR HÄRMED TILL ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM LÄMPLIGHET FÖR ANVÄNDNING I NÅGOT SPECIFIKT SYFTE.

SILVER GOLD BULL ÄR EN ÅTERFÖRSÄLJARE OCH TAR INTE ANSVAR FÖR NÅGOT FEL, UTELÄMNANDE, AVBROTT, RADERING, DEFEKT, FÖRSTÖRELSE AV IDENTITET, OTILLÅTET TILLTRÄDE TILL KONTON, ELLER ÄNDRINGAR AV DESSA, I HÄNSYN TILL DESS WEBBSIDA, OCH FÖRBEHÅLLER RÄTTEN ATT STÄNGA NER WEBBSIDAN NÄR SOM HELST. SILVER GOLD BULLS WEBBSIDA KAN INNEHÅLLA FRAMÅTBLICKANDE UTTALANDEN SOM REFLEKTERAR SILVER GOLD BULLS TILLFÄLLIGA FÖRVÄNTNINGAR GÄLLANDE FRAMTIDA AKTIVITETER OCH AFFÄRSUTVECKLING, OCH SOM INNEFATTAR RISKER OCH OSÄKERHET. DU BEKRÄFTAR OCH SAMTYCKER TILL ATT FAKTISKA UTVECKLINGAR KAN SKILJA SIG BETYDLIGT FRÅN DE SOM FÖRUTSAGTS OCH BEROR PÅ EN RAD OLIKA FAKTORER, DE FLESTA, OM INTE ALLA, ÄR UTOM SILVER GOLD BULLS KONTROLL, OCH ATT DET ÄR TILLRÅDLIGT ATT KONSULTERA MED DIN INVESTERINGS- OCH FINANSRÅDGIVARE FÖRE KÖP ELLER FÖRSÄLJNING AV ÄDELMETALL.

Vissa jurisdiktioner tillåter inte ansvarsfriskrivning av underförstådda garantier. I sådana jurisdiktioner kan friskrivningsklausulerna inte tillämpas dig i den mån som de avser underförstådda garantier.

Överlåtande

Vi kan komma att tilldela eller överlåta vilka som helst av våra rättigheter, skyldigheter och ansvar enligt dessa villkor, eller något intresse däri, utan förvarning. Du får inte tilldela eller överföra några av dina rättigheter, skyldigheter och/eller ansvar nedan utan skriftligt förhandsmedgivande (som kan undanhållas av oss efter vårt eget gottfinnande), och i sådana fall ska du inte befrias från ansvar enligt dessa villkor till följd av en sådan tilldelning eller överlåtelse.

Bindande verkan

Var och en av dessa villkor skall vara bindande för och till nytta för var och en av oss, och våra respektive arvingar, personliga företrädare, efterträdare och rättsinnehavare, omfattas alltid av alla bestämmelser som omnämns i dessa villkor. Med undantag för vad som uttryckligen anges i denna bestämmelse är avsikten med dessa villkor inte att ge någon annan person, förutom oss och våra respektive arvingar, personliga företrädare, efterträdare och rättsinnehavare, rättigheter eller rättsmedel enligt eller på grund av dessa villkor.

Ogiltiga bestämmelser

Om någon bestämmelse i dessa villkor eller om en sådan bestämmelse är tillämplig på en viss situation, skall anses ogiltig eller omöjlig att verkställa av en domstol eller ett dömande organ inom den behöriga jurisdiktionen, skall denna bestämmelse ändras i så liten utsträckning som är nödvändigt för att bevara syftet och andan i dessa villkor och för att göra den giltig och verkställbar, och giltigheten och verkställbarheten av alla andra bestämmelser i dessa villkor och alla andra bestämmelser i en sådan bestämmelse skall inte påverkas.

Tiden är avgörande

Tiden är av avgörande betydelse när det gäller dessa villkor.

Preskriptionsförordningar

Alla ärenden som gäller en beställning eller ett konto måste läggas fram för oss inom fem (5) dagar från dagen för avsändningen. Detta omfattar, men är inte begränsat till: Skadad produkt eller leverans, försenad leverans, saknade eller felaktiga objekt, krediter eller kuponger för försenade eller kombinerade transporter.

Ändring av villkoren

VI FÖRBEHÅLLER OSS RÄTTEN ATT ÄNDRA DESSA VILLKOR NÄR SOM HELST OCH DU SAMTYCKER TILL ATT VI KAN ÄNDRA DESSA VILLKOR NÄR SOM HELST. DU SAMTYCKER DESSUTOM TILL ATT VI KAN ÄNDRA VÅR WEBBSIDA OCH VÅR PROCESS FÖR INKÖP ELLER FÖRSÄLJNING AV ÄDELMETALL NÄR SOM HELST EFTER VÅRT EGET GOTTFINNANDE, OAVSETT ANLEDNING ELLER UTAN ANLEDNING OCH UTAN FÖRVARNING. DU SAMTYCKER TILL ATT OM DU FORTSÄTTER ATT KÖPA ELLER SÄLJA ÄDELMETALL TILL OSS, ELLER ANVÄNDA VÅR WEBBSIDA EFTER ATT VI HAR GJORT EN FÖRÄNDRING TILL DESSA VILLKOR, ATT DU ÄR BUNDEN TILL DEN SENASTE VERSIONEN AV DESSA VILLKOR. YTTERLIGARE VILLKOR, INKLUSIVE, MEN INTE ENBART, NÄR DET GÄLLER PRISSÄTTNING, BETALNINGSMETODER, ÅTERBETALNING OCH UPPSÄGNINGSREGLER, OCH UTBYTESVILLKOR, KAN KOMMA ATT LÄGGAS UPP PÅ VÅR WEBBSIDA; OM SÅ GÖRS, INGÅR DE I DESSA VILLKOR.